وزارت اقتصاد | افغانستان
اخبار

جلالتمآب محترم عبدالستار "مراد" وزیر اقتصاد

محترم عبدالستار "مراد" در سال 1336 هـ.ش درولایت پروان چشم به دنیا گشود، پس ازتکمیل دوره لیسه، موصوف جهت ادامه تحصیل به هندوستان رفت و در پوهنتون جواهر لعل نهرو کشور هندوستان در رشته علوم سیاسی شامل گردید ومدرک خود را در سال 1355 هـ.ش در مقطع لیسانس از این پوهنتون بدست آورد، در سال 1358هـ.ش تحصیلات دوره اکادمی نظامی را درکشور هندوستان نیز به اتمام رساند. 

    جناب محترم عبدالستار " مراد" در سال 1369 هـ.ش شامل "پوهنتون سلیپری" پنسلوانیا ایالات متحده آمریگاه گردید یک سال تحصیلات عالی خویش  را در رشته اداره عامه در این کشور ادامه داد بیشتر..

 

NGOs Statistic

NGOs Statistics Up to 01 Augest 2016
Total Active NGOs 2210
International NGOs 275
National NGOs 1935
New Registered NGOs
Total Disorgnized NGOs 2182
International Disorgnized NGOs 156
Local Disorgnized NGOs 2026