جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد

 محترم دکتور مصطفی مستور در سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی در ده افغانان ولایت کابل متولد شده و دروس خویش را در لیسه های شیرشاه سوری و عمر شهید به پیش برده و در سال ۱۳۶۶ از لیسۀ حربی به درجه عالی فارغ گردیده است. سپس شامل انستیتوت طب معالجوی کابل شده در سال ۱۳۷۱ سند فراغت حاصل نموده است. موصوف در  سال ۱۳۸۲ از دانشگاه (پوهنتون)  پریستون کشور پاکستان به اخذ درجۀ کارشناسی ارشد (ماستری) در رشتۀ اداره و مدیریت توفیق یافته است. برعلاوۀ این سند ماستری اسناد قابل اعتبار زیادی در بخش  های توسعۀ سیستم صحی، ادارۀ امور مالی عامه، ارتباطات عامه، اصلاحات اداری در کشورهای بعد از منازعه و تحلیل  اقتصادی پروژه ها از مراجع معتبری مانند، بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی یونیسف و کمیسیون اروپا بدست آورده اند.

دوکتور مستور قبل از اشتغال در امور اداری کشور، بحیث داکتر طب و مسؤول برنامه‌های گونه‌گون ملی (۱۳۷۲ – ۱۳۸۰) در بیمارستان ها، شفاخانه ها، مؤسسات داخلی وخارجی، از جمله کمیتۀ سویدن، در افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه نموده است.

با روی کار آمدن ادارۀ جدید  اولین وظیفۀ رسمی اش را منحیث رئیس کمک‌های  بلاعوض و قرارداد های وزارت صحت عامه آغاز کرد و در جوزای سال ۱۳۸۴ به حیث رئیس عمومی بودجۀ وزارت مالیه و سه  سال بعد به صفت معین مالی آن وزارت تقرر حاصل نمود. موصوف خدمات ارزشمندی را در مدت ۹ سال و اندی در بخش های مالی، اقتصادی، انکشافی و سیاسی کشور انجام داد.بیشتر