اسناد

عنوان
تصاویر مشاهده جزئیات
آموزگارتحلیل های مالی واقتصادی
محتوايات: اعلان بست آموزگار تحلیل های مالی و اقتصادی
مشاهده جزئیات
گزارش سالانه ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان 1389 مشاهده جزئیات
گزارشی از يازدهمين نشست سران حكومتهاي عضو سازمان همکاری شانگهای درشهر دوشنبه جمهوری تاجکستان مشاهده جزئیات
جلسۀ وزرای اقتصاد کشورهای فدراتیف روسیه،افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر مسکو مشاهده جزئیات