تفاهم نامه كمك انكشافي ٣٢٠ ميليون دالر كشور استراليا به افغانستان توسط محترم عبدالستار مراد وزير اقتصاد و وزير امور خارجه استراليا ، به امضا رسيد.

تفاهم نامه كمك انكشافي ٣٢٠ ميليون دالر كشور استراليا به افغانستان توسط محترم عبدالستار مراد وزير اقتصاد و خانم جولي بيشيپ وزير امور خارجه استراليا ، به امضا رسيد.

در سفر به كشور هاي استراليا، اندونيزيا و سنگاپور، جلالتماب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را محترم عبدالستار مراد وزير اقتصاد، محترمه نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پطروليم، أمان الله غالب معين وزارت انرژي و آب و مشاورين مقام عالي رياست جمهوري همراهي مي كنند.
در سفر به كشور هاي استراليا، اندونيزيا و سنگاپور در مورد گسترش روابط در بخش هاي انكشافي، معادن، صحت، زراعت، معارف، اصلاح اداره عامه، ارتقاي ظرفيت و ادامه حمايت از برنامه دولت جمهوري إسلامي أفغانستان در بخش هاي اقتصادي، سياسي و نظامي گفتگو صورت خواهد گرفت.
در اين سفر، تفاهم نامه در بخش ادامه همكاري هاي انكشافي به أساس تعهد كشور استراليا در كنفرانس بروكسل تا چهارسال آينده كه بالغ به ٣٢٠ ميليون دالر مي گردد، توسط محترم عبدالستار مراد وزيراقتصاد و خانم جولی بیشپ وزیر امور خارجه با حضور داشت جلالتماب محمد اشرف غني رئيس جمهوري إسلامي أفغانستان و جناب مالكولم تورنبل نخست وزير استراليا و به امضا رسيد.
در جريان سفر به كشور هاي متذكره چند تفاهم نامه ديگر با كشور هاي اندنيزيا و سنگاپور به امضا خواهد رسيد.