پیام امتنانیه دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان

از اعتماد جلالتماب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتماب دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، معاونین محترم شان و رای اعتماد نمایندگان باعزت و سرافراز خانه ملت افغانستان برای انتخاب اینجانب به حیث وزیر اقتصاد، اظهار سپاس و شکران نموده و همچنان از حمایت و پشتیبانی ملت افغانستان، صمیمانه قدردانی و تشکری می نمایم.

بنده خود را متعهد به خدمت گذاری در راستای تحقق برنامه تولید محور با دیدگاه یک افغانستان مولد که در پیشگاه نمایندگان ملت ارایه نمودم، دانسته و از هیچ سعی و تلاش برای رسیدن به این اهداف والا برای تغییر وضعیت اقتصادی ملت شریف کشورم دریغ نخواهم ورزید.

با احترام 
دوکتور مصطفی مستور 
وزیر اقتصاد