برنامه آگاهی دهی ازپروسه استخدام بست های خالی دروزارت اقتصاد

برنامه آگاهی دهی ازپروسه استخدام بست های خالی دروزارت اقتصاد

 امروز شنبه مورخ 25 حمل 1397 خورشیدی برنامۀ آگاهی دهی از پروسۀ استخدام 56 بست خالی  از سوی واحد جندر وزارت اقتصاد درتالار وزارت اقتصاد برگزار گردید. راحله حقجو آمر جندر، هدف از برگزاری این برنامه را افزایش حضورزنان در بست های خالی وزارت اقتصاد عنوان نمود.

آمرجندر تصریح کرد، یکی از راه های توانمند سازی زنان دست یابی آنان به مشاغل و وظایف در بخش های حکومتی است. وزارت اقتصاد تعهد دارد، تا زنان و دخترخانم هایی را  که واجد شرایط باشند، درفیصدی بست های اعلان شده جذب نماید. تساوی جندر از اهداف انکشاف و توسعوی  حکومت و حدت ملی می باشد، وزارت اقتصاد تصمیم دارد، در جلب و جذب خانم‌های واجد شرایط ارجحیت قایل شود.

برنامۀ آگاهی دهی به تفکیک ریاست ها و واحدها شامل شش بخش می شد و  کاندیدای واجد شرایط  از بخش مربوطه در ابتدا فورم اخذ نمودند و پس از خانه پری فورم خود را همراه با  اسناد ضمیمه، اسکن  و از طریق آنلاین اسناد دست داشته را به آدرس منابع بشری ارسال نمودند. برنامۀ آگاهی دهی پس از چاشت روز شنبه نیز ادامه یافت و تقریباً در حدود  300 تن از دختر خانم ها در این برنامه اشتراک نموده بودند.