اشتراک جلالتماب وزیر اقتصاد درهفتادوچهارمین نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (UN-ESCAP)


24 ثور 1397
بنکاک، تایلند - جلالتماب دوکتور مصطفی مستور، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان در 74 مین نشست سالانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UN-ESCAP) که بتاریخ 24 الی 26 ثور 1397 در شهر بنکاک، کشورشاهی تایلند، برگزار گردیده بود، اشتراک ورزیدند. موضوع کلیدی نشست امسال، ارایه راهکارها و پالیسی های عملی بمنظور مبارزه علیه نابرابری در عصر تطبیق اهداف انکشاف پایدار، انتخاب گردیده بود.
در این نشست، وزرا و کارمندان ارشد 44 کشور عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان سازمانهای اقتصادی و اجتماعی، جامعه مدنی و سکتور خصوصی، اشتراک نموده بودند. جلالتماب وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان، بیانیه کشوری خویش را در مورد وضعیت اقتصادی؛ سطح فقر و گرسنگی، نابرابری و بیکاری و طرح ها و برنامه های روی دست دولت جمهوری اسلامی افغانستان در استانه تغیر، ارایه فرمودند که مورد توجه خاص کشورهای عضو این سازمان، قرار گرفت. در این نشست وزرا و نماینده گان عالی رتبه 44 کشور عضو سازمان ملل متحد اشتراک نموده بودند.
در حاشیه این نشست، جلا.لتماب وزیر اقتصاد، با رئیس اجرائی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNESCAP)، رئیس هیات عالیرتبه جمهوری پاکستان، رئیس هیات جمهوری ترکمنستان و رئیس هیات جمهوری ویتنام ملاقات تعارفی و تقویت روند همکاری های اقتصادی و اجتماعی، و تقویت روابط تجاری و افزایش سرمایه گذاری در این کشور نمودند که خوشبختانه همه کشورهای عضو در زمینه وعده همکاری های تخنیکی را باوی سپردند.