جلالتماب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد ج.ا.ا با محترم داکتر عارف رحمان سفیر جمهوری اندونیزیا مقیم کابل، ملاقات نمود.

دراین ملاقات وزیر اقتصاد کشور روی گسترش تجارت میان دو کشور، فرصت های سرمایه گذاری ، ارتقای ظرفیت، دهلیز هوایی میان کابل و جاکارتا و همکاری مشترک میان وزارت اقتصاد ج.ا.ا و وزارت انکشاف جمهوری اندونیزیا به تفصیل صحبت نموده اند.
بعداً سفیر جمهوری اندونیزیا مقیم کابل، از وزیر اقتصاد افغانستان بابت توجه به گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور تشکری نموده و این روابط را گامی مهم برای انکشاف و تعالی اقتصادی هر دو کشور عنوان کرد.
هم چنان آقای رحمان متعهد شد تا زمینه همکاری میان این دو کشور را در بخش های اقتصادی و انکشافی تسریع و گسترش دهد.