ملاقات دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد ج.ا.ا با سفیر جدید جمهوری مردم چین 15 جوزا 1397

وزیر اقتصاد کشور قبل از ظهر امروز با محترم لیوجینسونگ سفیر جدید جمهوری مردم چین برای افغانستان در پیرامون برنامه ها و فرصت های اقتصادی میان دو کشور ملاقات نموده اند.
در نخست دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور راجع به وضعیت اقتصادی کشور به صورت مفصل صحبت نموده و پروژه های مانند کاسا 1000، تاپی، خط لاجورد، یک کمربند و یک جاده و دیگر پروژه ها منطقوی را اساسی برای ثبات اقتصادی و سیاسی منطقوی عنوان کردند.
در ادامه دوکتور مستور به مساعی مشترک در مورد جلب شرکت های چینی برای انجام پروژه های زیربنایی، سرمایه گذاری های مستقیم، همکاری برای ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت اقتصاد و استفاده از تجارب کشور چین در عرصه اقتصاد، تاکید نمود.
متعاقباً محترم لیوجینسونگ سفیر جدید جمهوری مردم چین برای افغانستان پیرامون همکاری اقتصادی میان دو کشور صحبت نموده و علاقمندی اش را به تجارت مستقیم میان دو کشور ابراز نمود.
آقای لیوجینسونگ وعده سپرد تا زمینه گسترش صادرات جلغوزه، زعفران، انار و دیگر محصولات زراعتی را بازار های چین مساعد سازد و هم چنان در قسمت ارتقای ظرفیت با این وزارت از نزدیک همکاری کند.