اطلاعیه وزارت اقتصاد در رابطه به ملاقات های آزادانه مردم با جلالتمآب محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد و معینان محترم وزارت

رهبری وزارت اقتصاد در نظر دارد تا جهت ایجاد  سهولت  به مردم عزیزما بخاطر  شریک نمودن مشکلات و نظریات شان  در رابطه به موضوعات مرتبط به وزارت اقتصاد بصورت جداگانه با جلالتمآت محترم  دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد، محترم دوکتور محمد اسمعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد و محترم دوکتور احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد هفته یک مرتبه در تایم  و روز مشخص بصورت آزادانه بدون هیچ نوع ممانعت طبق جدول منظمه ذیل ملاقات نمایند. 

 

جدول تنظیم ملاقات رهبری محترم وزارت اقتصاد
 
محترم جلالتماب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد 

روز های ۵ شنبه - تایم ملاقات با محترم خالد رحمانی سکرتر مقام و محترم فیصل خواص تماس گرفته شود

 شماره تماس جهت هماهنگی  

0700263748 خالد رحانی 

0744767267 فیصل خواص

محترم دوکتور احمد جواد عثمانی معین اداری و مالی وزارت اقتصاد روز های ۴ شنبه ساعت ۱:۳۰ دقیقه بعد از ظهر   0774765546- 020-2104588    محمد یوسف شادان سکرتر معینیت اداری و مالی
محترم دوکتور محمد اسعمیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد روز های شبنه از ساعت 8 صبح الی ۱۱ قبل از ظهر 0744414243 متین نوری سکرتر معینیت مسلکی