برگزاری نمایشگاه ملی عالیست، افغانیست، برای دومین بار درکابل

نمایشگاه ملی عالیست، افغانیست، با حضور 170 شرکت تولیدی و صعنتی داخلی برای دومین بار در کابل با حضور داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی برگزار گردید. در این نمایشگاه تولیدات، صنعتی، زراعتی،گیاهی،برقی،صنایع دستی شرکت های وطنی  به نمایش گذاشته شد.

 

این نمایشگاه با سخنرانی داکتر عبدالله عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی افتتاح گردید و بر اهمیت حمایت از تولیدات داخلی، رشد اقتصادی، خودکفایی و رفاه عامه تأکید ورزید. آقای عبدالله به سرمایه‌گذاران داخلی وعده سپرد که حکومت وحدت ملی با تمام توان در کنار سکتور خصوصی خواهند ماند و از تشبثات خصوصی و سرمایه گذاری‌ها حمایت همه جانبه خواهندکرد. وی ضمن این که از مشکلات و چالش ها، فرا راه فعالیت های سکتور خصوصی یاد نمود، اما تصریح کرد که این چالش ها در اثر توجهی همه جانبۀ حکومت، مشارکت همه، سعی وتلاش مردم و تجار ملی مرفوع می گردد.

از نمایشگاه ملی عالیست، افغانیست، وزیر اقتصاد داکتر مصطفی مستور نیز دیدار نمود.  او با سرمایه گذاران  و متشبثین بخش خصوصی از نزدیک دیدار و گفتگوی  صمیمانه داشت.  وزیر اقتصاد در جریان دیدارش از غرفه های تولیدات داخلی، به رشد تولیدات داخلی تأکید نموده و به مالکاان کالاهای افغانی وعدۀ همکاری نمود. این نمایشگاه برای چهار روز ادامه دارد و نمایندگان سکتور خصوصی و حکومت بحث های تفصیلی و تخنیکی خود را پیرامون رشد تولیدات داخلی، ارتقای مشارکت خواهند داشت.