سفر رسمی جلالتماب دوکتور مصطفی "مستور" وزیر اقتصاد کشور، جهت بازدید و افتتاح پروژه های انکشافی و بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی ولایت نورستان