گزارش دومین نشست کمیتۀ مشترک همکاری های انکشافی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند

گزارش دومین نشست کمیتۀ مشترک همکاری های انکشافی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند

روز نخست:

دومین نشست کمیتۀ مشترک همکاری های انکشافی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند روز چهارشنبه 17 اسد1397مطابق 8 اگست 2018 در هوتل سرینای کابل برگزار گردید. این نشست با سخنرانی  محترم محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد رسماً آغاز یافت. اهداف این نشست دو روزه را جلب همکاری های انکشافی هند در بخش های مختلف مانند زیربنا ها، احداث پروژه های کوچک، تداوم روابط دوستانه هر دوکشور با استفاده از همکارهای اقتصادی و انکشافی، تحکیم روابط و همکاری‌های درازمدت در تمام عرصه ها و امضای نتایج گفتگوهای نشست دومین گروه مشترک کاری همکاری های انکشافی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند تشکیل میداد.

در کمیتۀ مشترک، در کنار پروژه های قبلی، پروژه های جدید نیز از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان غرض تمویل به کشور دوست هند پیشکش  گردید و هر دو طرف ، بحث های تخنیکی و سودمند را در زمینه داشتند. در جریان نشست پریزنتیشن های تحلیلی از وضعیت و چگونه گی پروژه های زیر کار و پروژه های پیشنهادی توسط تیم تخنیکی وزارت اقتصاد ارائه گردید.

دومین روز کنفرانس:

دومین نشست کمیتۀ مشترک کاری روز نخست ساعت 4 عصر روز پنجشنبه 18 اسد/ 9 آگست، با سخنرانی محترم تیرومورتی دبیر روابط اقتصادی وزارت خارجۀ هند آغاز یافت. در روز دوم نیز برسر خواست‌ها واهداف مشترک بحث های تخنیکی دو جانبه صورت گرفت.

خلاصۀ بحث های روز دوم نشست قرار آتی بود.

1.پروژۀ بند آب‌گردان شاه توت: بند آب‌گردان شاه توت که در جنوب کابل موقعیت دارد مراحل سروی آن در حال تکمیل شدن است. جانب افغانستان به هندوستان تعهد سپردند که مراحل سروی این پروژه را تا آخر سال 2018 تکمیل نموده، جزئیات بیشتر را جهت اعمار این بند با جانب هندوستان شریک و سپس کار عملی آن آغاز گردد.

2. در خواست 1000 عراده بس شهری: این پیشنهاد در پرنسیپ نیز قبول شد، هندی ها خواست شان این بود که در زمینه دلایل و توضیحات بیشتر جانب افغانستان ارائه کنند تا مطابق آن عراده جات، تهیه  و به دسترس حکومت و مردم افغانستان قرار گیرد.

3. کمک تخنیکی به هدف ترمیم بس های کهنه: موترهای بس شهری که کهنه و فرسوده شده بودند و  در گذشته هندوستان،جاپان و برخی کشورهای دیگر کمک نموده بودند، در خواست شد تا این بس‌ها دو باره ترمیم گردند. این خواست افغانستان نیز البته با در نظرداشت برخی شرایطی که هر دو طرف را ملزم به انجام آن می کند، پذیرفته شد و تقسیمات اوقاتی برای انجام آن در نظر گرفته شد.

4.ساخت خانه های ارزان قیمت: این خانه‌ها برای مهاجرانی که تازه به وطن بر می گردند، در نظر گرفته شده است.

5. تأسیس انستیتوت ملی معدن: در جریان مذاکرات خواست افغانستان این بود که یا برای ما انستیتوت معدن شناسی تأسیس کنند و یا هم این که سالانه 100 نفر از فارغان صنف 12 را به مدت یک سال آموزش دهند.

در بخش زراعت

۱. این پروژه ها که تأثیرات اجتماعی آن ها در سراسر افغانستان دیده شده است، بار دیگر در محراق مذاکرات هر دو طرف قرار گرفت.

.فیلوشیپ پروگرام : فیلو شیپ پروگرام یا کمک به هزینه های تحصیلی در بخش کشاورزی تا افغانستان بتواند از این طریق در سکتور زراعت به لحاظ نیروی انسانی به خود کفایی برسد. این در خواست نیز از جانب هند پذیرفته شد و وعده دادند که تا 2020 و 2021 به این موضوع نیز رسیدگی نمایند.

2.پروژۀ آبیاری پروان: فاز نخست این پروژه توسط بودجۀ انکشافی در حال تکمیل شدن است و از هند خواسته شد در فاز دوم جانب افغانستان را کمک کند.

3.پروژه های کوچک با تأثیرات بلند اجتماعی:

پروژه های  کوچک انکشافی یا (SDPs) که تأثیرات بلند اجتماعی دارد بار دیگر در محراق توجه مذاکرات دو جانبه قرار گرفت.

سکتور صحت:

1.کمک به شفاخانه ها، تمویل و تجهیز، آموزش 33 داکتر، توجه و همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی از مواردی بودند که مطرح گردید.

سکتور معارف:

  1. مکتب حبیبیه: لیسۀ حبیبیه یکی از لیسه های قدیمی افغانستان است. این لیسه در تنویر اذهان عامه در دوره های مشروطه خواهی نقش بسزای داشت. اکثریت رجال دیگر اندیش در دامن این لیسه تربیه شده بودند. در صورتی که توجه بیشتر به این مکتب شود، می تواند یکی از مکاتب مدل و نمونه در سراسر کشور باشد.
  2. سکالرشیپ یک ساله: تقاضای سکالرشیپ برای 1000 شاگرد فارغ صنف دوازده در بخش های مختلف
  3. سکالرشیپ برای فوق لسانس: سالانه هند یکهزار سکالرشیپ را در دورۀ لیسانس به  وزارت تحصیلات می دهد، در نشست دو روزه تقاضای افزایش این رقم بود و نیز تقاضا گردید در دوره های ماستری و دوکتورا شکالرشیپ ها را در نظر بگیرند.
  4. 500 سکالرشیپ برای بازماندگان و ورثۀ شهدا: برای فرزندان شهدای قوای مسلح که واجد شرایط برای تحصیل باشند، تقاضا گردید پنجصد بورس تحصیل کشور هندوستان بدهد.
  5. کمک های علمی و تخنیکی به دانشگاه ها  و مراکز علوم زراعتی

حکومت داری خوب:

1.تعمیر اداری الحاقیه پارلمان جدید. قبلاً کشور هندوستان، تعمیر پارلمان جدید را در جادۀ دارالامان کابل که یکی از پروژه های بزرگ ملی بود، از کمک های بلا عوض خود ساخت. برای مقاصد پیشبرد کارهای اداری نیاز است تا یک ساختمان دیگر در محوطۀ آن ساخته شود که جانب هند آن را در اصول پذیرفت.

در مجموع این ها و سایر پروژه های پیشنهادی دیگر بود که درجریان دو روز مذاکره و کار مشترک تحت رهبری وزارت اقتصاد انجام شد. در واقع هر دو طرف بر سر پروژه‌های مهم و تأثیرگذار کوچک انکشافی پس از بحث و گفتگوهایی سودمند موافقه نمودند و  قرار است کشور دوست هندوستان پس از غور و بررسی های تخنیکی و حقوقی پروژه‌های پیشنهادی را که برخی‌ از آنان در مراحل سروی، دیزاین و شماری هم در حد پیشنهاد بود تمویل نماید.

 نشست دومین کمیتۀ مشترک با اهدای تحایف در فضایی بسیار صمیمی به پایان رسید. قابل یاد آوری است که نخستین نشست کمیتۀ مشترک ی هند و افغانستان در تاریخ 3 مارچ 2016 در تعمیر جواهرلعل نهرو دهلی نو با حضور هیئت مشترک هر دو کشور برگزار گردیده بود.