دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان با آقای والتر هاسمن سفیر کشور دوست آلمان در افغانستان ملاقات تودیعی کرد.

دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان با آقای والتر هاسمن سفیر کشور دوست آلمان در افغانستان ملاقات تودیعی کرد.
 
 
در این ملاقات وزیر اقتصاد کشور از حمایت های مالی و تخنیکی کشور آلمان برای دولت و مردم افغانستان قدردانی کرد و هم چنان از دوران ماموریت آقای والتر هاسمن به صفت سفیر آن کشور در افغانستان به نیکی یاد نموده اند.