وزیر اقتصاد ج.ا.ا با سفیر کوریای جنوبی ملاقات نمود

امروز ( 22 اسد 1397) وزیر اقتصاد ج.ا.ا با سفیر کوریای جنوبی ملاقات کرد.


دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان با آقای ری ژا هیونگ سفیر کوریای جنوبی برای افغانستان، ملاقات نموده و از کمک های مالی و تخنیکی کوریا جنوبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قدردانی کرد. 
هر دو جانب پیرامون برنامه انکشافی و اقتصادی بحث نموده و به همکاری مشترک در بخش رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از تجارب کوریا تاکید نمودند.