اشتراک جلالتماب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد ج.ا.ا در میزگرد تحت عنوان " افغانستان آسیا و جاده جدید ابریشم: چشم انداز منطقوی"

جلالتماب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد ج.ا.ا در میزگرد تحت عنوان " افغانستان آسیا و جاده جدید ابریشم: چشم انداز منطقوی" که به ابتکار انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان تنظیم شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.


در این میزگرد پروفسور مگنوس مارسدن جامعه شناس و مدیر مرکز آسیایی ساسکس در دانشگاه ساسکس، انگستان و محترم آذرخش حافظی رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان ایکو و تحلیلگر مسایل اقتصادی نیز پیرامون موضوع صحبت نمودند. 


وزیر اقتصاد کشور در نخست از ابتکار خوب آقای مرادیان و همکاران این انستیتوت تشکر نموده و این نشست ها را برای ایجاد گفتمان میان نخبگان ارزنده خواند.
در ادامه وزیر اقتصاد پیرامون اهمیت راه ابریشم، سیاست منطقوی حکومت وحدت ملی، پروژه های منطقوی موجود، اهمیت تولید داخلی در داد و ستد های منطقوی و تمرکز به تولید در داخل اقتصاد کشور به تفصیل صحبت نموده اند. 
در اخیر برنامه وزیر اقتصاد کشور به سوالات مطرح شده از جانب اشتراک کنندگان پاسخ ارایه نمودند.