سمپوزیم ملی جوانان روی اهداف توسعۀ پایدار در وزارت امورخارجه برگزار گردید

سمپوزیم ملی جوانان روی اهداف توسعۀ پایدار در وزارت امورخارجه برگزار گردید

در این نشست دکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور، آقای منیر کوشانی رئیس اجتماع متفکران جوان، خانم ناهید سرابی معین پالیسی وزارت مالیه، آقای توبیاس تیبارک سفیر کشور سویدن  و آقای جوسلین میسوت نمایندۀ (UNDP) سخنرانی نمودند. وزیر اقتصاد، سهم و نقش جوانان را در توسعۀ پایدار با اهمیت و ارزنده خواند و تأکید کرد که بدون حضور جوانان توسعه در کشور، امکان پذیرنیست. زیرا جوانان از یک طرف دانش تخصصی، ظرفیت کار و برنامه ریزی را دارند و از سوی هم مسوولیت‌های کلان ملی و انسانی ایجاب می کند تا جوانان در انکشاف و توسعۀ پایدار کشور حضور هدفمندانه داشته باشند.

سمپوزیم ملی جوانان از دوسال بدین سو، در همکاری وزارت اقتصاد برگزار می گردد و روی اهداف انکشاف پایدار، نظریات و پیشنهادات جوانان که از سراسر کشور حضور میابند، شنیده می شود.

در نشست امروزی اعضای این نشست، به طور اختصاصی روی موضوعات ،معارف باکیفیت، آب آشامیدنی صحی آشامیدنی، جامعه، شهرهای پایدار و تغییر اقلیم صحبت های همه جانبه و علمی  نمودند.