دیدار معین مسلکی وزارت اقتصاد با مسوولان پروژۀ ایزکار

محترم محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد با مسوولان پروژۀ  EZ-Kar  در بانک جهانی دیدار نمود. در این دیدار روی چگونگی ارزیابی پروژه‌های کوچک که در زیر مجموعۀ پروژۀ اشتغال زایی در 13 ولایت کشور تطبیق میگردد، بحث صورت گرفت. قابل یاد آوری ست که  پروژۀ اشتغال زایی یکی از پروژه‌های بزرگ ملی می باشد که جهت مهیا سازی فرصت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌های کاری طی پنج سال آینده در 13 شهر کشور تطبیق می گردد. این پروژه مشترکاً در همکاری وزارت امور خارجه، ارگانهای محلی و شاروالی کابل تطبیق می گردد که رهبری و هماهنگی آن را وزارت اقتصاد به عهده دارد.