جلالتمآب محترم عبدالستار "مراد" وزیر اقتصاد

محترم عبدالستار "مراد" در سال 1336 هـ.ش درولایت پروان چشم به دنیا گشود، پس ازتکمیل دوره لیسه، موصوف جهت ادامه تحصیل به هندوستان رفت و در پوهنتون جواهر لعل نهرو کشور هندوستان در رشته علوم سیاسی شامل گردید ومدرک خود را در سال 1355 هـ.ش در مقطع لیسانس از این پوهنتون بدست آورد، در سال 1358هـ.ش تحصیلات دوره اکادمی نظامی را درکشور هندوستان نیز به اتمام رساند.   جناب محترم عبدالستار " مراد" در سال 1369 هـ.ش شامل "پوهنتون سلیپری" پنسلوانیا ایالات متحده آمریگاه گردید یک سال تحصیلات عالی خویش  را در رشته اداره عامه در این کشورادامه داد بیشتر..