جلالتمآب محترم عبدالستار "مراد" وزیر اقتصاد

 

  محترم عبدالستار "مراد" در سال 1336 هـ.ش درولایت پروان چشم به دنیا گشود، پس ازتکمیل دوره لیسه، موصوف جهت ادامه تحصیل به هندوستان رفت و در پوهنتون جواهر لعل نهرو کشور هندوستان در رشته علوم سیاسی شامل گردید و مدرک خود را در سال 1355 هـ.ش در مقطع لیسانس از این  پوهنتون بدست آورد، در سال 1358هـ.ش تحصیلات دوره اکادمی نظامی را درکشور هندوستان نیز به اتمام رساند.

 جناب محترم عبدالستار " مراد" در سال 1369 هـ.ش شامل "پوهنتون سلیپری" پنسلوانیا ایالات متحده آمریگاه گردید یک سال تحصیلات عالی خویش  را در رشته اداره عامه در این کشور ادامه داد، سپس تحصیلات عالی خود را در رشته "اداره عامه" پوهنحی اقتصاد پوهنتون "ملایا" کشورمالیزیا در مقطع  ماستری پیش برده و در سال 1379 هـ.ش سند ماستری شان را کسب کرد.

 عبدالستار "مراد" ماموریت های مختلف را در سطوح  دولت جمهوری اسلامی افغانستان انجام داده است.

  در سال 1371 هـ.ش به وزارت امور خارجه کشور پیوستند و تا سال 1374 هـ.ش ایشان به حیث رئیس عمومی مدیریت اول سیاسی وزارت خارجه کشور کار کردند و در سال 1374 هـ.ش به حیث مستشار وزیر مختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کشور  مالیزیا تال سال 1381 هـ.ش ایشان ایفای  وظیفه نموده است. بعداز سرنگونی رژیم طالبان،تشکیل اداره موقت، دولت انتقالی و نخستین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1383 هـ.ش آقای "مراد" به صفت والی ولایت کاپیسا تا سال 1385 هـ.ش در این سمت وظیفه انجام دادند. در سال 1386 هـ.ش بحیث رئیس کمیته سیاسی حزب  جمعیت اسلامی افغانستان از سوی رهبری حزب انتخاب گردید.

 محترم عبدالستار "مراد" از جوزا 1394 هـ.ش بدین طرف بعد از بدست آوردن رای اعتماد نمایندگان مردم در ولسی جرگه،منحیث وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه می نمایند.