داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مهمانخانه کرکت بورد در ولایت کندهار
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار مهمانخانه کرکت بورد در ولایت کند هار را با شرکت ساختمانی پوپل نور دارنده جواز...
Dec 05, 2018 -
اعلان داوطلبی لیلام و واگذاری اموال و اجناس مازاد وزارت اقتصاد
اعلان داوطلبی : وزارت اقتصاد یک تعداد از اموال و اجناس مازاد ضرورت خویش را به تاریخ 27/8/1397 بطور داوطلبی به فروش میرساند دوایر دولتی و موسسات و شرکت های داخلی,خارجی و افراد اشخاص که خواهش خریداری آنرا داشته باشد به تاریخ متذکره در مقر وزارت...
Nov 04, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه اعمار میدان کرکت ولایت لوگر
اعلان داوطلبی پروژه اعمار میدان کرکت ولایت لوگر
Oct 31, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک یک پایه جنراتور 400KVA
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک یک پایه جنراتور 400KVA مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397را با شرکت...
Oct 24, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 11 قلم تجهیزات IT
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک 11 قلم تجهیزات IT (کمپیوتر لب تاپ،پرنتر،سکنر،پروجکتور...وغیره)مورد نیاز ریاست های...
Oct 24, 2018 -
اطلاعیه تصمیم براعطا قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت بلخ
اطلاعیه تصمیم براعطا قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت بلخ
Oct 23, 2018 -
اطلاعیه تصمیم براعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطوی تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت میدان وردگ
اطلاعیه تصمیم براعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطوی تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت میدان وردگ
Oct 14, 2018 -
اطلاعیه تصمیم بر اعطا قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت هرات
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود,ریاست اقتصاد ولایت هرات در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر و غیره امور ساختمانی ریاست اقتصاد بابت سال مالی 1397 را با شرکت محترم ساختمانی برادران قلعه نوی...
Oct 02, 2018 -
اعلان لیلام و واگذاری اموال واجناس مازاد وزارت اقتصاد
اعلان داوطلبی : وزارت اقتصاد یک تعداد از اموال و اجناس مازاد ضرورت خویش را به تاریخ 1397/7/14 به طور داوطلبی به فروش میرساند. دوایر دولتی و موسسات داخلی و خارجی,شرکت ها, افراد و اشخاص که خواهش خریداری آنرا داشته باشند به تاریخ فوق الذکر...
Oct 01, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه اعمار میدان کرکت در ولایت بلخ
تاریخ اعلان : 08/07/1397 شماره داوطلبی : MOEC/ACB/KBL/97/NCB/W011 آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار میدان کرکت در ولایت بلخ اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از مدیریت...
Sep 30, 2018 Oct 21, 2018
صفحه 1 از 2
قبل12بعد