داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان عدم مسئولیت شرکت سارک خمار لمیتد
تاریخ اعلان: 01/05/1396 شرکت سارک خمار لمیتد در پروسۀ داوطلبی پروژۀ شماره (MOEC/KBL/96/NCB/G019) (تهیه و تدارک چهار قلم تجهیزات آی تی برای ریاست های اقتصاد ولایات) به قیمت 6,400,000 ( شش میلیونو چهار صد هزار) افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ...
Jul 23, 2017 -
اعلان عدم مسئولیت شرکت لوژستیکی امید عدنان
به آمریت محترم تکنالوژی معلوماتی! لطف نموده متن ذیل را برای یک مرتبه از طریق وسایل اطلاعاتی خویش به نشر برسانید. تاریخ اعلان: 31/4/1396 شرکت خدمات لوژستیکی امید عدنان در پروسۀ داوطلبی پروژۀ شماره (MOEC/KBL/96/NCB/G018) (تهیه و...
Jul 22, 2017 Jul 29, 2017
اعلان پروژه تهیه، تدارک و نصب فرنیچر برای مرکز منابع ارتقای ظرفیت و دفاتر مرکزی وزارت اقتصاد
تاریخ اعلان: 28/04/1396 موضوع: اعلان پروژه تهیه، تدارک و نصب فرنیچر برای مرکز منابع ارتقای ظرفیت و دفاتر مرکزی وزارت اقتصاد شماره داوطلبی: MOEC/KBL/96/NCB/W05 {وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Jul 19, 2017 Aug 09, 2017
اعلان عدم مسؤلیت شرکت فونیکس تکنالوژی لمیتد
تاریخ اعلان: 18/4/1396 شرکت فونیکس تکنالوژی لمیتد در پروسۀ داوطلبی پروژۀ شماره (MOEC/KBL/96/NCB/G02) (‌تدارک رنگ‌های پرنتر و ماشین‌های فوتوکاپی سال 1396) به قیمت 2,500,000 افغانی که آفرگشایی آن به تاریخ 12/02/1396 صورت گرفته بود...
Jul 09, 2017 -