داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 16 قلم تجهیزات آی تی برای سال مالی 1396ضرورت وزارت اقتصاد
تاریخ اعلان: 20/2/1396 شماره داوطلبی:18 MOEC/KBL/96/NCB/G00 وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی " تهیه و تدارک 16 قلم تجهیزات آی تی برای سال مالی 1396ضرورت وزارت...
May 13, 2017 May 31, 2017
اعلان مجدد اظهار علاقمندی به برنامه آموزشی (Short Term General Management and Administrative Courses)
تاریخ اعلان :18/2/1396 موضوع : اعلان مجدد اظهار علاقه مندی به برنامه آموزشی (Short Term General Management and Administrative courses ) وزارت اقتصاد قرار است برنامه آموزشی را تحت عنوان ((General Management and Administrative courses...
May 08, 2017 May 21, 2017