د اقتصاد وزیر ډاکتر مصطفی مستور جنوبي اسیا په چارو کې د نړیوال بانک مرستیال ښاغلي هارت شفر سره لیدنه وکړه

د اقتصاد وزیر ډاکتر مصطفی مستور جنوبي اسیا په چارو کې د نړیوال بانک مرستیال ښاغلي هارت شفر سره لیدنه وکړه

د ۱۳۹۷ لېږدیز لمریز کال د چنګاښ د میاشتې ۸ نېټه د دوشنبې په ورځ دافغانستان اسلامی جمهوریت داقتصاد وزیر ډاکتر مصطفی مستور د جنوبي اسیا په چارو کې د نړیوال بانک له مرستیال هارت شفرسره لیدنه وکړه .

لومړي داقتصاد وزیر ډاکتر مصطفی مستور د جنوبي اسیا په چارو کې د نړیوال بانک مرستیال هارت شفرته د نوي دندي مبارکې ورکړه .او د نړیوال بانک د مالي او تخنیکی مرستو اوهمکاریو څخه یې د افغانستان د خلکو او حکومت لپاره مننه وکړه .

ډاکترمصطفی مستور د فقر د وضعیت ، اقتصادي ودي ، سیه ایزو پروژو، له اقتصاد وزارت سره د نړیوال بانک همکاري ، خصوصی سکتورپیاوړتیا او اوږدمهاله پراختیا موخو په اړه په تفصیل سره خبري وکړې او کورنیو بازارونو ته په تمرکز او د صادراتي اقلامو معیاري کول یې په هیواد کې د اقتصادي ودي باثباته کول او کارموندنه وبلله.

وروسته هارت شفرد نړیوال بانک د پروژو د تسریع  ، د زراعت پراختیا ،د بریښنا په برخه کې د پانګونې او د جینوا کنفرانس په اړه  معلومات ورکړل. همدارنګه  د نړیوال بانک او اقتصاد وزارت تر منځ یې په ګډه همکاري ټینګار وکړ.