بيوگرافي مختصر احمد جواد عثماني

بيوگرافي مختصر احمد جواد عثماني

احمد جواد عثماني در سال ۱۳۵۲ در یک خانواده معلم ، در شهر کابل چشم به جهان گشود و دوره ابتدایی را در مکتب گوهری و دوره لیسه را در لیسه عالی غازی شهر کابل به پایان رسانید. موصوف با اخذ یکی از ده بهترین نمره امتحان کانکور ۱۳۶۸ شامل فاکولته طب پوهنتون کابل شد و در سال ۱۳۷۷ به حیث یک شاگرد  ممتاز فارغ گردید. آقای عثمانی تحصیلات عالی خود را به سویه ماستری در بخش پالیسی و مدیریت از طریق بورسیه فولبرایت بین سالهای ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱  در ایالات متحده امریکا بصورت موفقانه به اکمال رسانید. آقای عثمانی بمنظور تخصص بیشتر در راستای حکومت داری و اداره عامه،  فعلن ماستری سومی خود را در بخش اداره و پالیسی عامه در پوهنتون لندن از راه دور ادامه می دهد.

آقای عثماني دارای ۱۸ سال سابقه کاری بوده که در این مدت با ادارات دولتی و غیر دولتی بشمول تمویل کننده و موسسات غیر دولتی در بخش های مدیریتی و رهبری از سطح قریه و ولسوالی شروع تا سطوح ولایتی و ملی ایفای وظیفه نموده است.

در بخش مدیریت پروژه یا Project Management داکتر عثمانی به حیث ریس پروژه تمویل شده بانک جهانی بنام    Performance-Based Partnership Agreement در ولایت سرپل  برای دو سال از ۱۳۸۳-۱۳۸۵، ریس پروژه تمویل شده توسط اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا  بنام Performance-Partnership Grant  در ولایت جوزجان  برای مدتی در ۱۳۹۵ و بعدآ‌ به حیث مشاور ملی پروژه اتحادیه اروپا بنام تقویت بنیادی وزارت صحت عامه در سطوح ولایتی برای سه سال از ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸ ایفای وظیفه نموده است که از این طریق در انکشاف پالیسی ها، استراتیژی های وزارت صحت عامه و همچنان در  نظارت و ارزیابی پروگرام ها و برنامه های تمویل شده اتحادیه اروپا در ولایات تحت پوشش آن تمویل کننده که در برگیرنده ننگرهار، کنر ها، لغمان،  نورستان، لوگر، زابل، ارزگان، دایکندی، غور و کندز بود، نقش مهم ایفا نموده است.

در بخش تدریس و ارتقای ظرفیت، آقای عثمانی تجربه استادی و کدر علمی پوهنتون بلخ را برای مدت چهار سال از ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۲ داشته که در عین زمان ریاست پروژه های ارتقای ظرفیت موسسه خارجی IMC  و متعاقبآ موسسه داخلی  ابن سینا را در ولایت بلخ نیز به عهده داشته است. علاوتآ‌  آقای عثمانی برای مدت سه سال از ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸ در راس گروپ مرکزی ترینر های وزارت صحت عامه در بخش اداره و مدیریت قرار داشته که در این جریان در تدویر و تدریس برنامه های آموزشی اداره و مدیریت به کارکنان ادارات مرکزی و ولایتی وزارت صحت عامه و روسا و مدیران موسسات غیر دولتی همکار وزارت صحت عامه نقش کلیدی داشت.

در بخش روابط بین الملی، داکتر عثمانی برای  چهار سال از ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ به حیث ریس روابط بین المللی وزارت صحت عامه ایفای وظیفه نموده است که در این دوره در تامین و بهبود هماهنگی و ارتباطات موثر با دست اندرکاران انکشافی بشمول ادارات ملل متحد، تمویل کننده ها، سفارت ها و نمایندگی های دیپلوماتیک از طریق وزارت امور خارجه سهم ارزنده داشته است.

در بخش پالیسی و پلان، داکتر عثمانی به حیث ریس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه و به حیث ریس روابط بین المللی در تشکیل ریاست عمومی پالیسی و پلان آن وزارت برای تقریبآ‌ چهار و نیم سال خدمت نموده است که در این مدت در طرح و تدوین پالیسی ها و استراتیژی ها نقش عمده را ایفا نموده است.

در سطح رهبری ارشد دولت، داکتر عثمانی در ابتدا برای مدت نه ماه معین وزارت صحت عامه و بعدآ از مدت سه سال به این طرف به حیث معین اداری و مالی وزارت اقتصاد ایفای وظیفه می نماید که در این مدت در راستای حکومت داری خوب، ایجاد اداره سالم و شفاف و بالاخره در تحقق اهداف و تطبیق فعالیت های کلیدی و حمایوی اداره با کمال صداقت و وطندوستی کار و ایثار نموده و می نماید.

داکتر عثمانی متاهل بوده و با همسر، سه دختر و یک پسرش در شهر کابل بود و باش دارد.