بيوگرافي مختصر دوکتور احمد جواد عثماني

 

خلص بیوگرافی دوکتور احمد جواد عثمانی

احمد جواد عثمانی   فرزند  محمد عثمان در سال  ۱۳۵۱  در یک خانواده  متدین چشم به جهان گشود. موصوف بعد از تکمیل دوره تعلیمات ابتداییه و لیسه، شامل امتحان کانکور سراسری شده و  با اخذ نمره عالی شامل فاکولته طب پوهنتون طبی کابل شد.  آقای عثمانی تحصیلات طبی خود را در ولایات کابل و بلخ تکمیل و  بعد از فراغت از پوهنحی طب پوهنتون بلخ با کسب نمرات عالی شامل  استاد /کادر علمی دانشگاه بلخ گردید. بعد از یک دوره خدمت به نظام صحی کشور،آقای عثمانی با دریافت بورسیه رقابتی فولبرایت تحصیلات دوره ماستری خویش در بخش پالیسی و مدیریت صحی بین المللی در  یکی از پوهنتون های معتبر  ایالات متحده امریکا موفقانه به پایان رسانده و با تعهد  به مردم نیاز مند افغانستان  دوباره رهسپار کشور شد. آقای عثمانی طی بیش از دو دهه خدمت به مردم  و سیستم صحی افغانستان توانسته دست آورد های بیشمار را در راستای نظام سازی و نهادینه کردن شیوه های مدرن مدیریت درج سابقه کاری خود نماید.  داکتر عثمانی در این مدت با ادارات دولتی و غیر دولتی بشمول تمویل کننده  گان بین المللی و موسسات غیر دولتی در بخش های تخنیکی، مدیریتی و رهبری از سطح قریه و ولسوالی شروع تا سطوح ولایتی و ملی ایفای وظیفه نموده است.

سوابق کاری داکتر عثمانی با دولت جمهوری اسلامی   افغانستان ونهاد های بین المللی:

  • در سال ۱۳۹۶ باساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  به حیث معین اداری و مالی وزارت اقتصاد تقرر حاصل نمود. موصوف در جریان ماموریت خود در وزارت اقتصاد، نو آوری و تغییرات چشمگیر را در امور اداری، مالی، تدارکاتی و منابع بشری با حمایت رهبری مقام وزارت تدوین و عملی نمود که در نتیجه امروز وزارت اقتصاد از نظر شفافیت، حساب دهی و مدیریت نوین اداری به یکی از ادارات الگوه در دستگاه خدمات ملکی افغانستان مبدل شده است. علاوتآ داکتر عثمانی در بمیان آوردن اصلاحات در انسجام موسسات غیردولتی و پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی که با بودجه ۱۲۰ میلیون دالری از طرف کشور هندوستان تمویل میگردد، نقش کلیدی را در وزارت اقتصاد ایفا نموده است.
  • در سال ۱۳۹۵ باساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین اداری و مالی وزارت صحت عامه تقرر حاصل نمود. موصوف در این ماموریت بصورت خستگی ناپذیر در بمیان آوردن اصلاحات در سیستم های اداری، مالی، تدارکات و منابع بشری بشمول اکمال تخصص که آسیب پذیر به فساد اداری بودند، تمرکز داشت. داکتر عثمانی همچنان برنامه مدون  تحت نام تحول شفاخانه های افغانستان یا Hospital Transformation Program را بمنظور بمیان آوردن تغییرات بنیادی در شفاخانه های دولتی افغانستان معرفی نمود.
  • درسال  ۱۳۹۶ باساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان   به حیث ریٔس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه ارتقا نمود و در این سمت در انکشاف پالیسی ملی صحی  و استراتيژی ملی صحی برای سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ وزارت صحت عامه نقش کلیدی داشت. 
  • در سال ۱۳۹۰ به حیث ر‌یٔس روابط بین المللی وزارت صحت عامه از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نمود و در این بست برای مدت بیشتر از سه سال از ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ ایفای وظیفه نموده و از این طریق در تقویت هماهنگی و ارتباطات وزارت صحت عامه با همکاران انکشافی بشمول تمویل کننده ها، ادارات ملل متحد و نمایندگی دیپلوماتیک از طریق وزارت امور خارجه نقش عمده را بعهده داشت.
  • در سال ۱۳۸۵ به حیث مشاور ملی اتحادیه اروپا در وزارت صحت عامه تقرر حاصل نمود.  از این طریق در انکشاف پالیسی ها و  استراتیژی های وزارت صحت عامه و همچنان در  نظارت و ارزیابی پروگرام ها و برنامه های تمویل شده اتحادیه اروپا در ولایات تحت پوشش آن تمویل کننده که در برگیرنده ننگرهار، کنر ها، لغمان،  نورستان، لوگر، زابل، ارزگان، غور، دایکندی و کندز  می باشد، مصدر خدمت به سیستم صحی کشور گردید.
  • در  ۱۳۸۸ داکتر عثمانی به حیث ریٔس پروژه گلوبل فند تقرر حاصل نمود و در ادغام این واحد به پروگرام های ملی کنترول ملاریا، توبرکلوز و ایدس وزارت صحت عامه نقش عمده را ایفا نمود.
  • داکتر عثمانی برای دو سال از ۱۳۸۳-۱۳۸۵به حیث ر‌یٔس پروژه صحی  ولایت سرپل که از طرف بانک جهانی( The World Bank)  تمویل می گردید و بعدآ به حیث ریٔس پروژه صحی ولایت جوزجان که توسط اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا ( USAID) تمویل می گردید، ایفای وظیفه نموده است. در این دوره ماموریت، داکتر عثمانی چندین شفاخانه ولایتی و ولسوالی، دهها مرکز  صحی اساسی و جامع، خدمات صحی مبتنی بر جامعه و مکاتب قابله گی جامعه  را فعال و رهبری نمود.

                داکتر عثمانی متاهل است، دارای سه دختر و یک پسر می باشد.