جلسه‌ی هماهنگی و پیگیری فعالیت های مشترک وزارت اقتصاد و اداره انکشافی سازمان ملل متحد مقیم کابل به شیوه غیر حضوری، تدویر یافت.

habibi_admin
Thu, Jun 10 2021 8:38 AM
image

در نخست دوکتور فاریابی وزیر اقتصاد کشور، دیدگاه و توقع حکومت افغانستان پیرامون فعالیت‌های مرتبط به اهداف انکشاف پایدار را با هیئت رهبری اداره انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) بیان داشت و تأکید نمود که بايد تمام فعالیت‌های مربوط به اهداف انکشاف پایدار در افغانستان، بادرنظرداشت اولویت‌ها و نیازمندی های مردم افغانستان، تطبیق گردند.

دوکتور فاریابی، ضمن ستایش از همکاریهای تخنیکی و مالی اداره انکشافی سازمان ملل متحد و سایر شرکای انکشافی افغانستان، خواست تا سال جاری، سال پردستآورد در راستای هماهنگی و نهادینه سازی اهداف انکشاف پایدار/ SDGs در افغانستان باشد.

عبدالله‌الدرداری، رئیس اداره انکشافی سازمان ملل متحد مقیم افغانستان، از همکاری خوب وزارت اقتصاد با آن اداره اظهار قدر دانی نمود.

رئیس اداره UNDP روی تقویت همکاریهای مشترک دو اداره تاکید کرد و تعهد نمود که امسال روی فعالیت ها و راهکارهای عملی بخاطر تطبیق بهتر اهداف انکشاف پایدار کار خواهند کرد.

در این جلسه فیصله بر آن شد تا یک کمیته‌ تخنیکی از هردو اداره ایجاد شود و روی پلان کاری مشترک کار نمایند و پلان را در بورد عالی پالیسی ارایه نمایند.

قرار است جلسه‌ی هماهنگی و پیگیری فعالیت های مشترک، به تاریخ 20 جون/30 جوزای سال روان برگزار گردد.

 

Latest news

Wed, Apr 21 2021 8:31 AM
Background image

In Paktia, 5 development projects will be given to benefit from the next month.

Afghanistan-Ministry of Economy: National Development Company's projects to remove existing problems and challenges under the leadership of Paktia's Economy Director and the supervisory. . .

Sun, Apr 04 2021 9:36 AM
Background image

the meeting of the leadership board of the Ministry of Economy was held under the chairmanship of Dr. Karima Hamed Faryabi

Before noon today, the meeting of the leadership board of the Ministry of Economy was held under the chairmanship of Dr. Karima Hamed Faryabi

At the beginning of this meeting, the. . .

Sat, Mar 27 2021 8:51 AM
Background image

A meeting chaired by Dr. Karima Hamed Faryabi with local officials and craftsmen of Paktia province was held

Today after noon, a meeting with the leadership of Dr. Karima Hamid Faryabi and the Deputy of the Ministry of Finance and Administrative, Mohammad Tahir Roozi, the officials of the. . .

BACK TO NEWS