پروژه های انکشافی ملی در سطح کشور

فعالیت موسسات غیر دولتی در کشور

پروژه های وزارت اقتصاد برای داوطلبی

موخه

د کورنیو تولیداتو زیاتول، د سوداګرۍ د بیلانس د کسر کمول، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د بېوزلۍ کمول او د دوامدارې اقتصادي ودې تحقق.