داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۵:۵۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی!

لطفاً اطلاعیه ذیل را یک  مرتبه از طریق خویش به دست نشر بسپارید.

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک فلتر باب، روغنیات و بطری وسایط مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398 را با شرکت خدمت لوژستیکی برادران نور دارنده  جواز شماره . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۰:۲
Background image

اعلان داوطلبی تدارک سه نوع تیل,گاز مایع و چوب سوخت مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398

تاریخ اعلان :1397/10/16

شماره داوطلبی : MOEC/KBL/98/NCB/G01

آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک سه نوع تیل,گاز مایع و چوب . . .

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۵:۵۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی!

لطفاً اطلاعیه ذیل را یک  مرتبه از طریق خویش به دست نشر بسپارید.

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۰:۲

اعلان داوطلبی تدارک سه نوع تیل,گاز مایع و چوب سوخت مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398

تاریخ اعلان :1397/10/16

شماره داوطلبی : MOEC/KBL/98/NCB/G01

آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک سه نوع تیل,گاز مایع و چوب . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۴۱

اعلان داوطلبی تدارک فلتر باب، روغنیات و بطری وسایط مورد ضرورت وزارت اقتصاد برای سال مالی 1398

تاریخ اعلان : 10/09/1397

شماره داوطلبی : MOEC/KBL/98/NCB/G03

آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک تدارک فلتر باب، روغنیات و . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - ۱۰:۲۵

اعلان داوطلبی تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398

تاریخ اعلان : 10/09/1397

شماره داوطلبی : MOEC/KBL/98/NCB/G02

آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۵ - ۱۲:۱۵

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک یک پایه جنراتور 400KVA

محتوايات:

download document 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد . . .