پروژه های انکشافی ملی در سطح کشور

فعالیت موسسات غیر دولتی در کشور

پروژه های وزارت اقتصاد برای داوطلبی

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۵:۱۸ Kabul
Background image

اعلان پروسه داوطلبی تدارک تخلیه چاه فاصلاب تعمیر های وزارت اقتصاد بابت سال مالی1399

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی!

لطف نموده متن ذیل را از طریق وسایل اطلاعاتی خویش یک مرتبه به نشر برسانید.

تاریخ اعلان : 17/10/1398

شماره داوطلبی : MOEC/KAB/99/NCB/NCS03

آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک تخلیه چاه فاصلاب تعمیر های وزارت اقتصاد بابت سال مالی1399 اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از مدیریت تدارکات اجناس و خدمات غیر . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ - ۱۱:۱۲
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تدارک مواد مصرفی، غیر مصرفی و تنظیفاتی جهت حفظ و مراقبت تعمیر های وزات اقتصاد

اعلان داوطلبی پروژه تدارک مواد مصرفی، غیر مصرفی و تنظیفاتی جهت حفظ و مراقبت تعمیر های وزات اقتصاد

RecentShow all

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱ - ۱۲:۲۲ Kabul
Background image

اعلان پروسه داوطلبی تدارک قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

اعلان پروسه داوطلبی تدارک قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399  

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۹:۵۰ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم قرارداد پروژه تدارک فرنیچر باب مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی! لطفاً اطلاعیه ذیل را یک مرتبه از طریق خویش به دست نشر بسپارید. موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۵:۱۸

اعلان پروسه داوطلبی تدارک تخلیه چاه فاصلاب تعمیر های وزارت اقتصاد بابت سال مالی1399

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی!

لطف نموده متن ذیل را از طریق وسایل اطلاعاتی خویش یک مرتبه به نشر برسانید.

تاریخ اعلان : 17/10/1398

شماره داوطلبی : MOEC/KAB/99/NCB/NCS03

آمریت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ - ۱۱:۱۲

اعلان داوطلبی پروژه تدارک مواد مصرفی، غیر مصرفی و تنظیفاتی جهت حفظ و مراقبت تعمیر های وزات اقتصاد

اعلان داوطلبی پروژه تدارک مواد مصرفی، غیر مصرفی و تنظیفاتی جهت حفظ و مراقبت تعمیر های وزات اقتصاد

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۵ - ۱۲:۳۸

اعلان پروسه داوطلبی تدارک تدارک مواد خوراکه مورد نیاز کودکستان محل کار وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399ا

اعلان پروسه داوطلبی تدارک تدارک مواد خوراکه مورد نیاز کودکستان محل کار وزارت اقتصاد بابت سال مالی  1399 

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۱۰:۸

 اعلان پروسه داوطلبی تدارک رنگهای پرنتر و ماشین های فوتوکاپی مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی ۱۳۹۹

 اعلان پروسه داوطلبی تدارک رنگهای پرنتر و ماشین های فوتوکاپی مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی ۱۳۹۹

 

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲ - ۱۲:۱۶

اعلان پروسه داوطلبی تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد ضرورت وزارت اقتصاد

اعلان پروسه داوطلبی تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد ضرورت وزارت اقتصاد 

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱ - ۱۲:۲۸

اعلان پروسه داوطلبی تدارک فلتر باب، روغنیات و بطری وسایط مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

اعلان پروسه داوطلبی تدارک فلتر باب، روغنیات و بطری وسایط مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399