منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۱۳:۵۶
Background image
یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ - ۱۴:۳۶

kabul

Background image

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ - ۱۴:۳۶
دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۲

رنگمال

رنگمال

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۱۹

برقی وزارت

برقی وزارت 

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۹:۱۰

آمرتوحید وانسجام ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (انجوها)

آمرتوحید وانسجام  ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (انجوها)

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۳ - ۱۱:۲۱

اعلان پست کارشناس ارشد منابع بشری وزارت اقتصاد

اعلان پست کارشناس ارشد منابع بشری وزارت اقتصاد 

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۸

اعلان پست هماهنگ کننده پروژه تقویت

اعلان پست هماهنگ کننده پروژه تقویت

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۱۳:۵۶
Background image
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۶:۴۱

Kabul

Background image

توسعه دهنده (MIS)

انکشاف دهنده سیستم مدیریت معلومات 

MIS Developer  

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۷
Background image

آشپز

آشپز وزارت