منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۱۲:۲

Kabul

Background image

اعلان بست داکتر طبی در وزارت اقتصاد

اعلان بست  داکتر طبی در وزارت اقتصاد 

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۸

Kabul

Background image

اعلان پست هماهنگ کننده پروژه تقویت

اعلان پست هماهنگ کننده پروژه تقویت

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۸

اعلان پست هماهنگ کننده پروژه تقویت

اعلان پست هماهنگ کننده پروژه تقویت

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۶

اعلان پست متخصص ارشد مدیریت پروژه

اعلان پست متخصص ارشد مدیریت پروژه  

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۵

اعلان پست متخصص ارشد تحلیل و تحقیق اقتصادی

اعلان پست متخصص ارشد تحلیل و تحقیق اقتصادی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۲۲:۲۹
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۲۱:۴۰

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۱۲:۲

Kabul

Background image

اعلان بست داکتر طبی در وزارت اقتصاد

اعلان بست  داکتر طبی در وزارت اقتصاد 

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۳
Background image

اعلان پست کارشناس ارشد دیتابیس

اعلان پست  کارشناس ارشد  دیتابیس

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۱

Kabul

Background image

اعلان پست کارشناس تحقیق و تحلیل اقتصادی

اعلان پست کارشناس تحقیق و تحلیل اقتصادی