منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳ - ۱۴:۳
Background image

متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت

متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۵۵

Kabul

Background image

متخصص ارشد تحلیل شاخص های اقتصادی افغانستان

متخصص ارشد تحلیل شاخص های اقتصادی افغانستان

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳ - ۱۴:۳

متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت

متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۵۵

متخصص ارشد تحلیل شاخص های اقتصادی افغانستان

متخصص ارشد تحلیل شاخص های اقتصادی افغانستان

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۵۱

لایحه وظایف آمر مرکز صحی وزارت اقتصاد

لایحه وظایف آمر مرکز صحی وزارت اقتصاد 

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۴۰

متخصص ارشد تحلیل مزیت اقتصادی و عوامل افزایش هزینه تولید

متخصص ارشد تحلیل مزیت اقتصادی و عوامل افزایش هزینه تولید

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۳۵

متخصص ارشد تحلیل های رشد اقتصادی

متخصص ارشد تحلیل های رشد اقتصادی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۳۲

متخصص ارشد تحلیل وضعیت فقر در افغانستان

متخصص ارشد تحلیل وضعیت فقر در افغانستان