پروفایل ولایتی

شماره

ولایت

۱ کابل
۲ بلخ
۳ هرات

۴

بادغیس

۵ بغلان
۶ فراه
۷ فاریاب
۸ غزنی
۹ غور
‍۱۰ کندهار
۱۱ کنر
۱۲ لغمان
۱۳ میدان وردک
۱۴ ننکرهار
۱۵ زابل
۱۶ پروان
۱۷ لوگر
۱۸ بدخشان
۱۹ بامیان
۲۰ دایکندی
۲۱ جوزجان
۲۲ هلمند
۲۳ کاپیسا
۲۴ خوست
۲۵ کندز
۲۶ نیمروز
۲۷ نورستان
۲۸ ارزگان
۲۹ پکتیا
۳۰ پکتیکا
۳۱ پنجشیر
۳۲ سمنگان
۳۳ سرپل
۳۴ تخار