انفوگرافیک

عنوان

لینک مشاهده

تاریخ

هفته دیجیتل افغانستان

 لینک مستقیم

11/5/1400

نشست ویژه بورد مشترک نظارت و انسجام چیست؟

لینک مستقیم

7/5/1400

هفته هوانوردی

لینک مستقیم

23/4/1400

پروژه های توسعه ای هوانوردی

لینک مستقیم

21/4/1400

اعلان 22 داوطلبی ساحات جدید معادن به مقیاس بزرگ

لینک مستقیم

16/4/1400

هفته معادن 100 روز 100 مژده

لینک مستقیم

13/4/1400

تطبیق 363 پروژه‌ی انکشافی از کمک‌های هند با هم‌آهنگی وزارت اقتصاد در هشت سال اخیر در افغانستان؛

لینک مستقیم

6/4/1400

کار ساخت 2.75 کیلومتر جاده های داخل پوهنتون البیرونی آغاز شد.

لینک مستقیم

25/3/1400

در سال مالی 1400، 548 پروژه شامل سند بودجه ملی شده است.

لینک مستقیم

13/3/1400

برنامۀ صد روز، صد مژده، (هفته تعلیمات مسلکی و تحصیلات عالی)

لینک مستقیم

9/2/1400

هفته‌ی ‌ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تحصیلات عالی؛

لینک مستقیم

7/2/1400

هفته‌ی ‌ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تحصیلات عالی؛

لینک مستقیم

6/2/1400

52 هزار کارکن خدمات ملکی در 712 برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت می بینند.

لینک مستقیم

4/2/1400

بودجه وزارت اقتصاد سال مالی 1400

لینک مستقیم

4/2/1400

سیستم الکترونیکی نظارت، گزارش دهی مرکز و ولایات وزارت اقتصاد

لینک مستقیم

2/2/1400