اعلانونه او مطبوعاتي اعلامیې

سرلیک

لاسوند ته مستقیم لینک

د افغانستان په وروستیو اتو کالونو کې د هند له لوري ۳۶۳ پراختیایي پروژې د اقتصاد وزارت سره په هماهنګۍ تمویل کړې .

لینک ډاونلوډ کري

د 1400 مالي کال په لومړی ربع کي 389 پروژو دپلي کولو چاري پیل شوي دي

لینک ډاونلوډ کري

دغیر دولتی موسسو ریاست اطلاعیه

لینک ډاونلوډ کري

دملکي خدمتونو 52 زره تنه کارکوونکي دظرفیت لوړولو زده کړي تر لاسه کوي

لینک ډاونلوډ کري