اعلامیه ها و اطلاعیه های مطبوعاتی

عنوان

لینک مستقیم سند

تطبیق 363 پروژه‌ی انکشافی از کمک‌های هند با هم‌آهنگی وزارت اقتصاد در هشت سال اخیر در افغانستان؛

لینک دانلود

در ربع نخست سال مالی 1400 کار تطبیق 389 پروژه آغاز شده است

           لینک دانلود          

دیتابیس فارغان پوهنتون‌ها و متخصصان واجد شرایط برای استخدام درشرکت‌های دولتی ترتیب و فعال گردید.

لینک دانلود

تطبیق ۶۴ پروژه‌ به ارزش بیش از ۵ میلیون دالر از سوی موسسات غیردولتی در پروان

لینک دانلود

اطلاعیه موسسات غیر دولتی

لینک دانلود

اعلامیه مشترک وزارت اقتصاد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

لینک دانلود