بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۲۹
Background image
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۱۹
Background image
پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳ - ۱۴:۳
Background image

متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت

متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۵۵

Kabul

Background image

متخصص ارشد تحلیل شاخص های اقتصادی افغانستان

متخصص ارشد تحلیل شاخص های اقتصادی افغانستان

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۵۱

Kabul

Background image

لایحه وظایف آمر مرکز صحی وزارت اقتصاد

لایحه وظایف آمر مرکز صحی وزارت اقتصاد 

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۴۰

Kabul

Background image

متخصص ارشد تحلیل مزیت اقتصادی و عوامل افزایش هزینه تولید

متخصص ارشد تحلیل مزیت اقتصادی و عوامل افزایش هزینه تولید

Pagination