همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۷
Background image

آشپز

آشپز وزارت 

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۶
Background image

پسته رسان

پسته رسان

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۲
Background image

رنگمال

رنگمال

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۱۹
Background image

برقی وزارت

برقی وزارت 

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۹:۱۴
Background image

مدیریت عمومی استخدام کارکنان ولایات

مدیریت عمومی  استخدام  کارکنان ولایات

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۹:۱۰

کابل

Background image

آمرتوحید وانسجام ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (انجوها)

آمرتوحید وانسجام  ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (انجوها)

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۳ - ۱۱:۲۱

Kabul

Background image

اعلان پست کارشناس ارشد منابع بشری وزارت اقتصاد

اعلان پست کارشناس ارشد منابع بشری وزارت اقتصاد 

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۱۲:۲

Kabul

Background image

اعلان بست داکتر طبی در وزارت اقتصاد

اعلان بست  داکتر طبی در وزارت اقتصاد 

Pagination