اطلاعیهنمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۵:۱۴
Background image

متحد المال: (به تمام ریاست های اقتصاد ولایات) موضوع: هدایت مقام وزارت جهت ایضاح وظایف به ریاست های اقتصاد ولایات و موسسات غیر امارتی.

متحد المال:  (به تمام ریاست های اقتصاد ولایات)

 موضوع: هدایت مقام وزارت جهت ایضاح وظایف به ریاست های اقتصاد ولایات و موسسات غیر امارتی.

Recentنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ - ۱۰:۱۸
Background image

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد تبلیغاتی برنامه اشتغال زائی

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد تبلیغاتی برنامه اشتغال زائی

 

. . .

شماره

نام قرارداد

کود نمبر قرارداد

نام داوطلب برنده

قیمت اعطا شده

بسته شده نمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۵:۱۴

متحد المال: (به تمام ریاست های اقتصاد ولایات) موضوع: هدایت مقام وزارت جهت ایضاح وظایف به ریاست های اقتصاد ولایات و موسسات غیر امارتی.

متحد المال:  (به تمام ریاست های اقتصاد ولایات)

 موضوع: هدایت مقام وزارت جهت ایضاح وظایف به ریاست های اقتصاد ولایات و موسسات غیر امارتی.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۶:۴

مکتوب ارائه اسناد حمایوی موسسات غیر دولتی:

مکتوب ارائه اسناد حمایوی موسسات غیر دولتی:

با توجه به مطالب ذیل اکیداً به توجه تمامی موسسات رسانیده میشود تا اسناد حمایوی هر پروژه خویش را که در مکتوب ذیل ذکر گردیده است، بابت سال های . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۱۴:۴۴

معیاد یک ماهه برای گزارش دهی موسسات غیر دولتی:

اطلاعیه وزارت اقتصاد مبنی بر مکلفیت موسسات غیر دولتی به تاسی از مفاد ماده 31 قانون موسسات غیر دولتی و طرز العمل های امارت اسلامی افغانستان در خصوص فعالیت های موسسات غیر دولتی در روز . . .