سخنرانی دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد در ۲۲ مین نشست اقتصادی آسیا- آروپا در استانبول -ترکیه

sediqi
Tue, Feb 19 2019 10:32 AM
news

دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد در ۲۲ مین نشست اقتصادی آسیا- آروپا ( EURASIAN) در استانبول- ترکیه اشتراک و سخنرانی نمود.

وزیر اقتصاد کشور در در نشست که تحت عنوان “ابعاد جدید جهانی شدن، انرژی، چالش و گرمایش زمین” دایر شده بود، سخنرانی نمود

وزیر اقتصاد در بخش از سخنرانی شان گفت: آینده جهان مملو از فرصت و چالش ها بوده که نیاز به تفکر و گفتمان منطقوی را دارد تا به اساس آن پالیسی ها طرح گردد.

هم چنان وزیر اقتصاد راجع به پروژه های انتقال انرژی( تاپی، کاسا ۱۰۰۰ و تاپ ) از آسیا میانه به جنوب آسیا به تفصیل صحبت نموده اند.

در اخیر وزیر اقتصاد عملیاتی شدن راه لاجورد را یک گام موثر در همکاری میان کشور ها دانست.

Latest news

Wed, Jul 01 2020 12:06 PM
Background image

report on (2020) of the year ′′ against my demands ′′

The 1399th solar year (9) report on (2020) of the year ′′ against my demands ′′ under the headline of most of the violence against women in the world, Pre-time marriage and sons be. . .

Sun, Sep 01 2019 11:37 AM
Background image

ASDGsRoundTable

We are here to address the root causes of slow development and find opportunities and other potential partners to raise awareness about #SDGsand involve the private sector, civil. . .

Mon, Jun 17 2019 8:22 PM
Background image

Dr. Mustafa Mastoor, Minister of Economy met with Mr. Peter Nateillo the new Mission Director of USAID for Afghanistan

Dr. Mustafa Mastoor, Minister of Economy met with Mr. Peter Nateillo the new Mission Director of USAID for Afghanistan.
Minister Mastoor appreciated USAID’s valuable support to all. . .

BACK TO NEWS