کمیسیون عالی بررسی تخنیکی مؤسسات غیر دولتی تحت ریاست الحاج قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد، لعل محمد ولی زاده رئیس اقتصاد ولایت کابل و با اشتراک نمایندگان وزارت های محترم:امور خارجه، مالیه، کار و امور اجتماعی و وزارت عدلیه در این وزارت تدویر گردید.

sediqi
Sat, Apr 23 2022 4:35 PM
moec-ngos

امروز شنبه مورخ 22 رمضان المبارک 1443هـ ق مطابق 3 ثور سال 1401هـ ش کمیسیون عالی بررسی تخنیکی مؤسسات غیر دولتی تحت ریاست الحاج قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد، لعل محمد ولی زاده رئیس اقتصاد ولایت کابل و با اشتراک نمایندگان وزارت های محترم:

امور خارجه، مالیه، کار و امور اجتماعی و وزارت عدلیه در این وزارت تدویر گردید.

در این جلسه اسناد 103 مؤسسه غیر دولتی داخلی از طرف تیم تخنیکی ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی (انجوها) این وزارت ترتیب گردیده بود. از سوی رئیس و اعضای کمیسیون مورد مطالعه و بررسی مقدماتی قرار گرفت که از آن جمله دو موسسه غیر دولتی داخلی بنام های: مؤسسه صحت و ورزش افغانستان برای صلح (AHSOP) خواهان تغییرنام به مؤسسه صحت برای بشریت (MOH) و مؤسسه زنان افغان برای حمایت از دموکراسی (AWOSD) خواهان تغییرنام به مؤسسه توان مندی اجتماعی بشری و معیشت زندگی (SHELO) گردیده بودند.

در نتیجه بعد از بررسی و مطالعه دقیق اسناد 103 مؤسسه غیر دولتی داخلی از طرف اعضای این جلسه به تعداد 95 مؤسسه تأیید، 8 مؤسسه غیردولتی رد و یک موسسه غیر دولتی تغییرنام مورد تأیید قرار گرفته و ثبت و راجستر گردیدند.

قابل ذکر است تمامی مؤسسات یاد شده در سکتورهای مختلف از جمله: صحت، خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و مالداری با در نظر داشت اهداف و اساس‌ نامه مؤسسات غیر دولتی فعالیت می نمایند.

Latest news

Mon, Jun 06 2022 11:30 AM
Background image

Deputy PM for Economic Affairs, Mullah Abdul Ghani Beradar Akhund chaired the 21st meeting of economic commission

Deputy PM for Economic Affairs, Mullah Abdul Ghani Beradar Akhund chaired the 21st meeting of economic commission. In the meeting after a detailed discussion, the Kabul Municipality was. . .

Wed, Apr 21 2021 8:31 AM
Background image

In Paktia, 5 development projects will be given to benefit from the next month.

Afghanistan-Ministry of Economy: National Development Company's projects to remove existing problems and challenges under the leadership of Paktia's Economy Director and the supervisory. . .

Sun, Apr 04 2021 9:36 AM
Background image

the meeting of the leadership board of the Ministry of Economy was held under the chairmanship of Dr. Karima Hamed Faryabi

Before noon today, the meeting of the leadership board of the Ministry of Economy was held under the chairmanship of Dr. Karima Hamed Faryabi

At the beginning of this meeting, the. . .

BACK TO NEWS