امروز یک شنبه مورخ 18/10/1401/ مطابق 15/6/1444/ ه ق، کمیسیون ثبت و راجستر موسسات (انجوها) تحت ریاست مولوی محمد عالم جمیل معین مالی، اداری و هماهنگی این وزارت با نمایندگان ادارات مختلف تدویر گردید

press
Sun, Jan 08 2023 3:24 PM
مروز یک شنبه مورخ 18/10/1401/ مطابق 15/6/1444/ ه ق، کمیسیون ثبت و راجستر موسسات (انجوها) تحت ریاست مولوی محمد عالم جمیل معین مالی، اداری و هماهنگی این وزارت با نمایندگان ادارات مختلف تدویر گردید

امروز یک شنبه مورخ 18/10/1401/ مطابق 15/6/1444/ ه ق، کمیسیون ثبت و راجستر موسسات (انجوها) تحت ریاست مولوی محمد عالم جمیل معین مالی، اداری و هماهنگی این وزارت با نمایندگان ادارات ذیربط: نماینده محترم  وزارت عدلیه، مالیه، امور خارجه و کار و امور اجتماعی و رییس انسجام موسسات غیر دولتی این اداره تدویر گردید طی این جلسه پیرامون موضوعات مختلف به ویژه طرز العمل ثبت و راجستر موسسات، ارزیابی اعضای بورد، چالش ها، پیشنهادات و آگاهی دهی لازم بر موسسات داخلی و خارجی و تاییدی اسناد ثبت (7) موسسه  داخلی و (2) موسسه خارجی از مجموعه (33) موسسه، از موارد مهم این جلسه پنداشته شده است

Latest news

Thu, Dec 29 2022 8:10 AM
Background image

On Wednesday, Alhaj Qari Din Mohammad Hanif the acting minister of economy met with the special representative of Aqa Khan Foundation

Alhaj Qari Din Mohammad Hanif, Acting Minister of Economy today, Wednesday, 6/4/1444 AH, during their meeting with the special representative of the Aga Khan Foundation, discussed and. . .

BACK TO NEWS