امروز یک شنبه مورخ 18/10/1401/ مطابق 15/6/1444/ ه ق، کمیسیون ثبت و راجستر موسسات (انجوها) تحت ریاست مولوی محمد عالم جمیل معین مالی، اداری و هماهنگی این وزارت با نمایندگان ادارات مختلف تدویر گردید

press
Sun, Jan 08 2023 3:24 PM
مروز یک شنبه مورخ 18/10/1401/ مطابق 15/6/1444/ ه ق، کمیسیون ثبت و راجستر موسسات (انجوها) تحت ریاست مولوی محمد عالم جمیل معین مالی، اداری و هماهنگی این وزارت با نمایندگان ادارات مختلف تدویر گردید

امروز یک شنبه مورخ 18/10/1401/ مطابق 15/6/1444/ ه ق، کمیسیون ثبت و راجستر موسسات (انجوها) تحت ریاست مولوی محمد عالم جمیل معین مالی، اداری و هماهنگی این وزارت با نمایندگان ادارات ذیربط: نماینده محترم  وزارت عدلیه، مالیه، امور خارجه و کار و امور اجتماعی و رییس انسجام موسسات غیر دولتی این اداره تدویر گردید طی این جلسه پیرامون موضوعات مختلف به ویژه طرز العمل ثبت و راجستر موسسات، ارزیابی اعضای بورد، چالش ها، پیشنهادات و آگاهی دهی لازم بر موسسات داخلی و خارجی و تاییدی اسناد ثبت (7) موسسه  داخلی و (2) موسسه خارجی از مجموعه (33) موسسه، از موارد مهم این جلسه پنداشته شده است

Latest news

Tue, Sep 12 2023 3:40 PM
Background image

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy, with the participation of the. . .

BACK TO NEWS