امروز شنبه مورخ/24/10/1401/ برابر می شود به 21/7/1444/ ه ق جلسه تحت عنوان تشکیل کمیته عالی و چگونگی احیاء و فعال سازی سرد خانه ها در مقر وزارت اقتصاد برگذار گردید

press
Sat, Jan 14 2023 2:46 PM
امروز شنبه مورخ/24/10/1401/ برابر می شود به 21/7/1444/ ه ق جلسه تحت عنوان تشکیل کمیته عالی و چگونگی احیاء و فعال سازی سرد خانه ها در مقر وزارت اقتصاد برگذار گردید

امروز شنبه مورخ/24/10/1401/ برابر می شود به 21/7/1444/ ه ق جلسه تحت عنوان تشکیل کمیته عالی و چگونگی احیاء و فعال سازی سرد خانه ها با حضور نمایندگان ادارات ذیربط: وزارت محترم مالیه، صنعت و تجارت، زراعت آبیاری و مالداری و روئسای اتاق تجارت و سرمایه گذاری تحت ریاست الحاج قاری دین محمد"حنیف" سر پرست وزارت اقتصاد دایرگردید.

در این جلسه پیرامون فعال سازی سرد خانه های غیر فعال، ترمیم و فعال سازی سرد خانه های گمرکات، پروژه های نیمه کاره، فراهم سازی تسهیلات لازم برای سرد خانه ها توسط دولت و یا اعلان داوطلبی به سکتور خصوصی (شرکت ها)، تامین انرژی سرد خانه ها، مدیریت کنترول و ارزیابی توسط ادارات زیدخل از جمله موضوعات مهم این جلسه می باشد.

در اخیر فیصله به عمل امد تا:

1.  کمیته عالی فعال سازی سرد خانه ها با عضویت معینان محترم وزارت های مالیه، صنعت و تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری و همچنان روئسای اتاق تجارت و سرمایه گذاری، زراعت و مالداری، صنایع و معادن به ریاست وزیر اقتصاد ایجاد و به صورت منظم از اجراآت پیرامون احیاء و فعال سازی سرد خانه ها نظارت کنند.

2.   ریاست زراعت و انکشاف دهات وزارت اقتصاد مسؤلیت کمیته تخنیکی و سکرتریت کمتیه مذکور را بر عهده داشته باشد و ریاست های ذیربط وزارت های شامل مصوبه و اتاق های سکتور خصوصی از پیشرفت اجراآت خویش عندالموقع به این ریاست اطمینان دهند.

3.  وزارت  های محترم زراعت و آبیاری و مالداری، صنعت و تجارت، مالیه و اتاق های سکتور خصوصی حسب فیصله بند (2) مصوبه شماره (19) مورخ 09/06/1444 کابینه ا.ا.ا نظر به استقامت کاری خویش اجراآت و گزارش آنرا به صورت منظم به سکرتریت کمیته مذکور ارسال نمایند.

Latest news

Tue, Sep 12 2023 3:40 PM
Background image

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy, with the participation of the. . .

BACK TO NEWS