الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد با مارتین گریفیتس، معاون کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، رامز الاکبروف معاون هم اهنگ کننده امور کمک های بشری ملل متحد در افغانستان و هیات همراشان ملاقات نمودند.

press
Wed, Jan 25 2023 4:11 PM
الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد با مارتین گریفیتس، معاون کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، رامز الاکبروف معاون هم اهنگ کننده امور کمک های بشری ملل متحد در افغانستان و هیات همراشان ملاقات نمودند.

امروز سه شنبه مورخ 4 دلو 1401 ه ش مصادف به 2 رجب المرجب 1444 ه ق الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد با مارتین گریفیتس، معاون کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، رامز الاکبروف معاون هم اهنگ کننده امور کمک های بشری ملل متحد در افغانستان و هیات همراشان ملاقات نمودند.

طی این ملاقات معاون کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد ضمن توضیح فعالیت های بشردوستانه ادارات سازمان ملل متحد طی یک ونیم سال گذشته در افغانستان ، به سرپرست وزارت اقتصاد از ادامه کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای 28 میلیون شهروند افغانستان به ارزش 4.6 ملیارد دالر طی سال 2023 اعلام اماده گی نمودند.

سرپرست وزارت اقتصاد ، ضمن استقبال از کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد جهت بهبود وضیعت معیشتی مردم تاکید نمودند تا بادرنظرداشت نتایج متوقعه وحصول اطمینان از شفافیت وتوزیع عادلانه کمک های بشری به مستحقین فعالیت هایشانرا درهماهنگی با وزارت هاوادارات ذیربط تنظیم نموده و سعی نمایند تا در تطبیق پروژه های شان برای مردم زمینه کار دایمی را فراهم نمایند.

Latest news

Tue, Sep 12 2023 3:40 PM
Background image

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy, with the participation of the. . .

BACK TO NEWS