قاری دین محمد " حنیف " سرپرست وزارت اقتصاد امروز شنبه مورخ ۲۶ شعبان ۱۴۴۴ ه ق با محترم جیهاد آرگین سفیر کشور ترکیه در افغانستان دیدار نمودند.

press
Sat, Mar 18 2023 4:07 PM
قاری دین محمد " حنیف " سرپرست وزارت اقتصاد امروز شنبه مورخ ۲۶ شعبان ۱۴۴۴ ه ق با محترم جیهاد آرگین سفیر کشور ترکیه در افغانستان دیدار نمودند.

قاری دین محمد " حنیف " سرپرست وزارت اقتصاد امروز شنبه مورخ ۲۶ شعبان ۱۴۴۴ ه ق طی ملاقات شان با محترم جیهاد آرگین سفیر کشور ترکیه در افغانستان، محترم عمر دینسر یکی از شخصیت های علمی و سیاسی که قبلاً منحیث وزیر وزارت کار و امور اجتماعی و مدت هم موصوف منحیث وزیر معارف و مستشار صدراعضم کشور ترکیه ایفای وظیفه نموده بودند و فعلا مصروف تدریس در یکی از پوهنتون های انکشور میباشد، و محترم عمر فاروق یکی از تجاران ملی کشور ترکیه و رئیس بنیاد آینده ترکیه ملاقات نمودند.

طی این مجلس ذوات فوق الذکر در رابطه به دوستی، پیشینه تاریخی و روابط عمیق فرهنگی ومذهبی بین کشور ترکیه وافغانستان بحث نموده در مورد فعالیت های بنیاد آینده ترکیه در افغانستان که در قسمت تمویل پرورشگاه ها و پرورش اطفال یتیم معلومات شانرا با سرپرست وزارت اقتصاد شریک نمودند همچنان محترم عمر دینسر طرح پیشنهادی ایجاد صندوق تعاونی برای ایتام را که روی آن کار نموده بود با رهبری وزارت اقتصاد شریک نمودند

سرپرست وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از کارکرد های بنیاد آینده ترکیه در افغانستان نظریات و پیشنهادات اعضای مجلس را استماع نموده و در حل مشکلات و بهبود روند کاری موسسه فوق وعده همکاری همه جانبه فرمودند.

Latest news

BACK TO NEWS