اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

sediqi
tender

Publish Date

Closing Date

به روزنامه محترم آرمان ملی!

لطفاً اطلاعیه ذیل را یک  مرتبه از طریق خویش به دست نشر بسپارید.

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار (تعمیر دومنزله، محل نشستن تماشاچیان که در قسمت پائین آن اطاق اعمار میگردد، کشت سبزه، ذخیره آب، چاه سپتیک، سیستم آبرسانی، دیوار احاطه و محل تمریناتی بازیکنان ) برای استدیوم ورزشی کرکت در ولایت بلخ را با شرکت ساختمانی فوشنج دارنده  جواز شماره (D-3578-4)  آدرس شرکت: مرکز هرات، هرات به  قیمت مجموعی مبلغ 70،705،059.27 هفتاد ملیون و هفت صد و پنج هزار و پنجا و نه عشاریه بیست و هفت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  آمریت تدارکات  وزارت اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.