سه شنبه مورخ 2/3/1402/ برابر میشود به 3 ذوالقعده 1444/ جلسه تحت ریاست مولوی محمد عالم"جمیل"معین مالی،اداری هماهنگی با اشتراک نمایندگان وزارت مالیه و رییس انسجام موسسات غیر دولتی (انجوها) این وزارت تدویر گردید.

press
Tue, May 23 2023 3:03 PM
سه شنبه مورخ 2/3/1402/ برابر میشود به 3 ذوالقعده 1444/ جلسه تحت ریاست مولوی محمد عالم"جمیل"معین مالی،اداری هماهنگی با اشتراک نمایندگان وزارت مالیه و رییس انسجام موسسات غیر دولتی (انجوها) این وزارت تدویر گردید.

سه شنبه مورخ 2/3/1402/ برابر میشود به 3 ذوالقعده 1444/ جلسه تحت ریاست مولوی محمد عالم"جمیل"معین مالی،اداری هماهنگی با اشتراک نمایندگان وزارت مالیه و رییس انسجام موسسات غیر دولتی (انجوها) این وزارت تدویر گردید.
در این جلسه روی طرح مشترک (ازدیاد مالیات) میان وزارت اقتصاد و وزارت مالیه: از جمله طرح تطبیق پروپوزل برعواید داخلی،طرح دیجیتال سازی انجوها،ایجاد یک سیستم شفاف برعواید داخلی،مدیریت کنترول برمالیات و تعرفات،برسی جواز کار(TIN) وسیستم پرداخت مالیات انجوها به صورت دیجیتالی،تعیین مدت زمان مشخض جواز کار انجوها وشرکت ها، درج تاریخ و تمدید مجدد جواز،چگونگی ثبت قرارداد و شریک سازی میان این دو وزارت،ارزیابی موسسات وهمچنان وصل شدن انجوها به سیستم (MIS) وزارت مالیه و ایجاد یک .سیستم مشترک و معرفی تیم های تخنیکی به محوریت این وزارت و سایر موارد از موضوعات قابل بحت این جلسه بود

Latest news

Tue, Sep 12 2023 3:40 PM
Background image

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy, with the participation of the. . .

BACK TO NEWS