امروز یک شنبه مورخ 1402//6/26 هجری شمسی که مصادف است با 1445/3/1 هجری قمری، محترم الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، رئیس محترم دفتر مقام امیرالمؤمنین و محترم شیخ الحدیث نورالحق انور رئیس دفتر مقام اداره امور از فعالیت های مطبعه آزادی دیدارنمود

press
Sun, Sep 17 2023 4:47 PM
امروز یک شنبه مورخ 1402//6/26 هجری شمسی که مصادف است با 1445/3/1 هجری قمری، محترم الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، رئیس محترم دفتر مقام امیرالمؤمنین و محترم شیخ الحدیث نورالحق انور رئیس دفتر مقام اداره امور از فعالیت های مطبعه آزادی دیدار و نظارت نمودند.

امروز یک شنبه مورخ 1402//6/26 هجری شمسی که مصادف است با 1445/3/1 هجری قمری، محترم الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، رئیس محترم دفتر مقام امیرالمؤمنین و محترم شیخ الحدیث نورالحق انور رئیس دفتر مقام اداره امور از فعالیت های مطبعه آزادی دیدار و نظارت نمودند.

Latest news

Tue, Sep 12 2023 3:40 PM
Background image

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy, with the participation of the. . .

BACK TO NEWS