هیئتی تحت ریاست الحاج قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد ا.ا.ا در چهارمین نشست مجمع همکاری های بین المللی ترانس هیمالیا کشور چین اشتراک کردند

press
Thu, Jul 04 2024 12:37 PM
هیئتی تحت ریاست الحاج قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد ا.ا.ا در چهارمین نشست مجمع همکاری های بین المللی ترانس هیمالیا کشور چین اشتراک کردند

این نشست با حضور وزرا و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف پیرامون بحث و پیدا کردن راه حل های مناسب در مبارزه مشترک با چالش های محیط زیستی، چگونگی تعامل انسان با طبیعت و تشریک نتایج توسعه بین کشور های اشتراک کننده برگزار گردید،

سرپرست وزارت اقتصاد دراین نشست پیرامون آسیب پذیری سکتور اقتصاد و مصئونیت اجتماعی بنابر وقوع حوادث طبیعی اخیر و تغییرات اقلیمی در افغانستان، مبارزه با خطرات محیط زیستی و مدیریت بحران اقلیمی، معرفی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی بنظور جلب سرمایه گذاری ها، بهبود و تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی به سطح منطقه و جهان، سخنرانی نمودند.

Latest news

Tue, Sep 12 2023 3:40 PM
Background image

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy

The fifth assembly of the Supreme Transport Commission was held under the chairmanship of Alhaj Qari Din Mohammad "Hanif", Acting Minister of Economy, with the participation of the. . .

BACK TO NEWS