اعلان تدارکاتی 5 پروژه سال مالی 1400 وزارت اقتصاد

sediqi

Publish Date

Closing Date

اعلان تدارکاتی 5 پروژه سال مالی 1400 وزارت اقتصاد 

1- تدارک البسه زمستانی و تابستانی کارکنان خدماتی وزارت اقتصاد. 

جلسه آفرگشایی بروز چهار شنبه  مؤرخ 29/11/1399 ساعت 10:00  قبل از ظهر

2- تدارک مواد غذایی کودکستان محل کار وزارت اقتصاد.  

جلسه آفرگشایی بروز چهارشنبه  مؤرخ 29/11/1399 ساعت 01:30  بعد از ظهر

3- تدارک رنگهای پرنتر، تونر های ماشین فوتوکاپی، سرویس پرنترها و ماشین های فوتوکاپی.

   جلسه آفرگشایی بروز شنبه  مؤرخ 02/12/1399 ساعت 10:00  قبل از ظهر

4- تدارک فلتر باب، روغنیات، بطری و تایر وسایط مورد نیاز وزارت اقتصاد.

   جلسه آفرگشایی بروز پنجشنبه مؤرخ 30/11/1399 ساعت 10:00  قبل از ظهر

5- ترمیمات و پرزه جات مورد نیاز ایرکندیشن های وزارت اقتصاد.

   جلسه آفرگشایی بروز شنبه  مؤرخ 02/12/1399 ساعت 01:30  بعد از ظهر

More tenders

شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۶ - ۹:۳۰
Background image

اعلان تدارکاتی البسه زمستانی مورد نیاز کارکنان خدماتی ذکور وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1401

بـــه : روزنامه محترم آرمان ملی !

اعلان تدارکاتی ذیل را در روزنامه خویش به روز شنبه مؤرخ 14/7/1401 به نشر سپرده ممنون سازند!

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه:  تدارک البسه زمستانی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ - ۱۱:۵۷
Background image

اعلان تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه:  تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

شماره تشخیصیه:  MOEC-KBL-1401-NCB-G03

وزارت اقتصاد از تمام داوطلبان واجد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۳ - ۹:۳
Background image

اعلان تدارک رنگهای پرنتر، تونر ماشین های فوتوکاپی و سرویس ماشین های فوتوکاپی و پرنتر های وزارت اقتصاد

اعلان تدارک رنگهای پرنتر، تونر ماشین های فوتوکاپی و سرویس ماشین های فوتوکاپی و پرنتر های وزارت اقتصاد 

Back to tenders