اعلان تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

sediqi

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه:  تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

شماره تشخیصیه:  MOEC-KBL-1401-NCB-G03

وزارت اقتصاد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه مربوطه را بطور رایگان در حافظه فلش (Flash memory) بدست آورده و آفر های خویش را طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و شرایط مندرج شرطنامه، ترتیب نموده و با تمام ضمایم آن طور سربسته، الی ساعت   10:00 قبل از ظهر روز شنبه مؤرخ 23/07/1401 به محل آفر گشایی ارائه نمایند. قابل یادآوری است که آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ 180,000 یک صدو هشتاد هزار  افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت  10:00 قبل از ظهر روز شنبه مؤرخ 23/07/1401 در تهکوی تعمیر پنج منزله وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر، مقابل وزارت امور خارجه، تدویر می گردد.

Documents

اعلان تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

More tenders

شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۶ - ۹:۳۰
Background image

اعلان تدارکاتی البسه زمستانی مورد نیاز کارکنان خدماتی ذکور وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1401

بـــه : روزنامه محترم آرمان ملی !

اعلان تدارکاتی ذیل را در روزنامه خویش به روز شنبه مؤرخ 14/7/1401 به نشر سپرده ممنون سازند!

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه:  تدارک البسه زمستانی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ - ۱۱:۵۷
Background image

اعلان تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه:  تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

شماره تشخیصیه:  MOEC-KBL-1401-NCB-G03

وزارت اقتصاد از تمام داوطلبان واجد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۳ - ۹:۳
Background image

اعلان تدارک رنگهای پرنتر، تونر ماشین های فوتوکاپی و سرویس ماشین های فوتوکاپی و پرنتر های وزارت اقتصاد

اعلان تدارک رنگهای پرنتر، تونر ماشین های فوتوکاپی و سرویس ماشین های فوتوکاپی و پرنتر های وزارت اقتصاد 

Back to tenders