سنگ تهداب پروژه اعمارتالارکنفرانس های مقام ولایت پروان طی محفلی گذاشته شد.

hurmat
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۵ - ۱۲:۷
image

دراین محفل که درولایت پروان برگزارشده بود جلالتمآب دوکتورمصطفی مستور وزیراقتصاد، محترم دگرجنرال فضل الدین عیار والی ولایت، معاون واعضای وشورای ولایتی و روسای ادارات سکتوری حضور داشتند. والی پروان ضمن صحبت های همه جانبه ازتوجه وزیراقتصاد درامور انکشافی کشورمخصوصا بابت تطبیق 11 پروژه انکشافی به ارزش بیش از2 میلیون دالراز کمک 100 میلیون دالری کشور دوست هندوستان قدردانی نموده وخواهان دوام این همکاری وزارتاقتصاد وسایرنهادهای دولتی برای بهبود شرایط زندگی مردم پروان شد.
درادامه محترم دوکتور مصطفی مستور وزیراقتصاد طی سخنرانی تطبیق پروژه های انکشافی را مطابق نیازمندی های مردم از اولویت های حکومت و وزارت اقتصاد خواند وافزود که ولایت پروان فرصت های زیادی از نظرآب، زراعت وصنعت برای تولید و رشد اقتصادی دارد واین فرصت میتواند درکاهش فقر، ایجادکار و رشد اقتصادی موثرباشد. وزیراقتصاد علاوه کرد که قرار است کشور دوست هندوستان 80 میلیون دالر دیگر را نیز برای تداوم تطبیق پروژه های ا نکشافی کوچک با تاثیرات بلند اجتماعی به افغانستان کمک کند. این درحالیست از کمک 120 میلیون دالری که قبلا کشور هندوستان کمک کرده بود 587 پروژه در 34 ولایت و 232 ولسوالی تطبیق گردیده و 6.8 میلیون نفر از آن مستفید شده اند. بدون شک این کمک ها همچنان با رعایت اصل انکشاف متوازن ونیازمندی مناطق کمتر انکشاف یافته کشور هزینه خواهد شد. متعاقبا محترم وزیرصاحب اقتصاد همراه با والی و معاون واعضای شورای ولایتی سنگ تهداب پروژه اعمار تالارکنفرانس های مقام آنولایت را به ارزش 33 میلیون افغانی که ازکمک مالی هندوستان تمویل میگردد را گذاشتند وهمچنان پروژه کتابخانه محلی شهرچاریکار که از همین کمک ها تکمیل شده بود بعد از قطع نوار به بهره برداری سپرده شد. 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۳ - ۱۱:۳۸
Background image

نشست تخنیکی تحت سرپرست وزارت اقتصاد محترم داکترمحمد اسماعیل رحیمی با نمایندگان وزارت محترم مالیه پیرامون مقررۀ (مالیات برارزش افزوده) صورت گرفت

نشست تخنیکی تحت سرپرست وزارت اقتصاد محترم داکترمحمد اسماعیل رحیمی با نمایندگان وزارت محترم مالیه پیرامون مقررۀ (مالیات برارزش افزوده) صورت گرفت.

در این نشست جنبه‌های مختلف این مقرره،. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۲۰:۵۴
Background image

جلالتمآب دوکتورمصطفی مستور وزیراقتصاد ج.ا.ا در دومین کنفرانس تجارت وسرمایه گذاری در شهر لندن سخنرانی کرد

 

جلالتمآب دوکتورمصطفی مستور وزیراقتصاد ج.ا.ا در دومین کنفرانس تجارت وسرمایه گذاری در شهر لندن سخنرانی کرد.
این کنفرانس که درمحور(ابتکار منطقه ای افغانستان برای مناسبات اقتصادی) درشهر. . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۳۰ - ۱۶:۴۵
Background image

نخستین محفل رونمایی چشم انداز اقتصادی – اجتماعی 34 ولایت کشور با حضورجلالتمآب دوکتورمصطفی مستور وزیراقتصاد، والیان ونمایندگان ادارات سکتوری درمرکز رسانه های حکومت برگزار شد.

نخستین محفل رونمایی چشم انداز اقتصادی – اجتماعی 34 ولایت کشور با حضورجلالتمآب دوکتورمصطفی مستور وزیراقتصاد، والیان ونمایندگان ادارات سکتوری درمرکز رسانه های حکومت برگزار شد.
دراین محفل. . .

BACK TO NEWS