منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۷
Background image

آشپز

آشپز وزارت 

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۶
Background image

پسته رسان

پسته رسان

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۲

رنگمال

رنگمال

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۱۹

برقی وزارت

برقی وزارت 

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۹:۱۰

آمرتوحید وانسجام ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (انجوها)

آمرتوحید وانسجام  ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (انجوها)

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۳ - ۱۱:۲۱

اعلان پست کارشناس ارشد منابع بشری وزارت اقتصاد

اعلان پست کارشناس ارشد منابع بشری وزارت اقتصاد 

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۸

اعلان پست هماهنگ کننده پروژه تقویت

اعلان پست هماهنگ کننده پروژه تقویت

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۶

اعلان پست متخصص ارشد مدیریت پروژه

اعلان پست متخصص ارشد مدیریت پروژه  

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۷
Background image

آشپز

آشپز وزارت 

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۱۲:۲۶
Background image

پسته رسان

پسته رسان

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۹:۱۴
Background image

مدیریت عمومی استخدام کارکنان ولایات

مدیریت عمومی  استخدام  کارکنان ولایات