اطلاعیه ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی مبنی بر عدم جانبداری موسسات غیر حکومتی در روندهای انتخاباتی

sediqi
اطلاعیه ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

 

Latest announcements

Tue, Mar 02 2021 10:13 AM
Background image

Identification and Prioritization of National Level Government to Business (G2B) Services Regulatory Reform

 

شماره

نام قرارداد

کود نمبر قرارداد

نام داوطلب برنده

قیمت اعطا شده

تاریخ نشر

تاریخ ختم

1

Iden . . .

Mon, Nov 09 2020 11:23 AM
Background image

Baseline Assessment and Preparation of the Design for the Future Impact Assessment of the EZ-Kar

Notification of Intention to Award

Client: [Ministry of Economy]

Contract title: [Baseline Assessment and Preparation of the Design for the Future Impact Assessment of the EZ-Kar]

Co . . .

Back to announcements