وزیر اقتصاد ج.ا.ا در گفتمان عامه و خصوصی که به ابتکار کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی (PriSEC)، وزارت های اقتصاد ، صنعت و تجارت و بانک جهانی (IFC)در کابل برگزار شده بود سخنرانی کرد.

hurmat
Thu, Jan 30 2020 9:06 PM
image

این گفتمان به سلسله چهار نشست قبلی با سکتور خصوصی در شهر های مزارشریف، هرات، قندهار و جلال آباد تدویر یافته بود که هدف اساسی آن ادامه دیالوگ فعال با سکتور خصوصی به هدف فراهم شدن سهولت های بیشتر و رشد اقتصادی است.
ایشان برای مبارزه با چالشهای موجود و تحقق‌ اهداف بزرگ ملی مثل‌( ایجاد کار، کاهش‌فقر و رشد‌اقتصادی) تداوم همکاری و نزدیکی بیشتر این دو سکتور را نیاز اساسی عنوان کرد. وی افزود برگزاری چنین گفتمانها و صحبت از مواضع برابر و روی یک میز میتواند برای تحلیل مشکلات و جستجوی راه حل هاي مشخص و عملی در توسعه فعالیت های مشترک و رسیدن به اهداف فوق مفید و موثر باشد. وزیراقتصاد از تطبیق مرحله سوم برنامه ۵۰ در ۵ (۵۰ هدف در ۵ ماه) نیز خبر داده و از تشریک مساعی همکاران و نمایندگان سکتور عامه و خصوصی در تطبیق موفقانه دو مرحله قبلی اظهار قدردانی کرد. وزیر اقتصاد تعهد نمود که وزارت اقتصاد برای رشد سکتور خصوصی در جهت کار آفرینی بیشتر در کنار حکومت، از هیچگونه تلاشی دریغ نخواهد نمود.

Latest news

Wed, Jul 01 2020 12:06 PM
Background image

report on (2020) of the year ′′ against my demands ′′

The 1399th solar year (9) report on (2020) of the year ′′ against my demands ′′ under the headline of most of the violence against women in the world, Pre-time marriage and sons be. . .

Sun, Sep 01 2019 11:37 AM
Background image

ASDGsRoundTable

We are here to address the root causes of slow development and find opportunities and other potential partners to raise awareness about #SDGsand involve the private sector, civil. . .

Mon, Jun 17 2019 8:22 PM
Background image

Dr. Mustafa Mastoor, Minister of Economy met with Mr. Peter Nateillo the new Mission Director of USAID for Afghanistan

Dr. Mustafa Mastoor, Minister of Economy met with Mr. Peter Nateillo the new Mission Director of USAID for Afghanistan.
Minister Mastoor appreciated USAID’s valuable support to all. . .

BACK TO NEWS